Châu Thành: Những thay đổi tích cực về kinh tế - xã hội

Thứ năm - 30/07/2020 22:00 208 0

   Châu Thành: Những thay đổi tích cực về kinh tế - xã hội 

            Sáng 29.7.2020, Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XI đề ra.

Tượng đài "Ngọn đuốc"- biểu tượng của phong trào Đồng khởi vừa được xây dựng tại trung tâm Thị trấn, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành. (Ảnh: Duy Thức)

          Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng bình quân hằng năm 6,31%, đạt 101,71% Nghị quyết (Nghị quyết 6,2%). Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 3,72%, đạt Nghị quyết đề ra.

Hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi được chú trọng, triển khai nhiều mô hình sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

          Việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp trên một số loại cây trồng đã góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Diện tích cây ăn trái có xu hướng tăng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm dần chuyển biến theo hướng công nghiệp, quy mô lớn và an toàn sinh học.

Đến cuối giai đoạn 2015-2020, Châu Thành có 7/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Diện mạo nông thôn có sự thay đổi tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đầu tư xây mới; năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

          Giá trị công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng cao so với Nghị quyết, giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm, đạt 7,92% (Nghị quyết 7,62%). Toàn huyện có 3 cụm công nghiệp, trong đó 2/3 cụm đã lấp đầy 100% diện tích đất (Ninh Điền, Hoà Hội); 1/3 cụm mới lấp đầy 56% diện tích đất (Thanh Điền). Phát triển sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. 100% hộ dân sử dụng lưới điện quốc gia (đạt Nghị quyết đề ra).

          Giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân hằng năm ước đạt 8,77% (Nghị quyết 8,74%). Dịch vụ vận tải từng bước được hoàn thiện. Trên địa bàn huyện đã hình thành được 2 bến xe khách. Mạng lưới bưu chính, dịch vụ viễn thông phủ sóng toàn huyện.

          Thu hút đầu tư thương mại phát triển mạnh so đầu nhiệm kỳ, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Giai đoạn 2016-2020, Châu Thành thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 1.387 tỷ đồng với 29 nhà đầu tư.

          Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 là 677,266 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 14,59% (Nghị quyết trên 8%). Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 là 3.523,493 tỷ đồng, tốc độ tăng chi bình quân hằng năm 13,84% (Nghị quyết 8,74%). Đến nay, có 63/63 đơn vị được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí. Giai đoạn 2016-2020, Châu Thành thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 1.387 tỷ đồng với 29 nhà đầu tư.

          Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện cho biết, 5 năm qua, huyện thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá của địa phương. Trong đó, về chương trình phát triển nguồn nhân lực, huyện thực hiện tốt chính sách đào tạo. Công tác đào tạo nghề được đầu tư, từng bước gắn với dự báo nhu cầu lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm theo yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng, tính hiệu lực và hiệu quả. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

          Huyện đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 18/18 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 15/15 đơn vị cấp xã, đạt tỷ lệ 100%.

          Về chương trình phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, giai đoạn 2015, huyện được đầu tư nhiều công trình, dự án mang tính đột phá, chiến lược với tổng nguồn vốn đầu tư công 3.380 tỷ đồng/435 dự án.

          Trong đó, Trung ương triển khai 2 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 2.193 tỷ đồng (dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, dự án đường tuần tra biên giới); tỉnh triển khai 16 dự án với tổng mức đầu tư trên 378 tỷ đồng; huyện triển khai 417 dự án với tổng mức đầu tư 809,68 tỷ đồng.

          Trên địa bàn huyện đã xây dựng mới 5 cây cầu, hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp rộng khắp, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, kết nối liên thông giữa các vùng sản xuất hàng hoá trong và ngoài huyện, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị đạt được một số kết quả bước đầu, làm thay đổi bộ mặt của huyện, góp phần rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị - nông thôn và các huyện khác trong tỉnh.

          Trong nhiệm kỳ qua, Châu Thành cũng đã nỗ lực phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tốt.

          Các hoạt động thông tin, truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các thiết chế văn hoá từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ngày càng được nâng dần chất lượng.

           Các chính sách về tôn giáo, dân tộc được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhất là việc hỗ trợ nâng cao đời sống cho những hộ còn khó khăn.

          An ninh chính trị trong nội địa và trên tuyến biên giới được giữ vững ổn định. Huyện tiếp tục duy trì mối quan hệ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang giữa huyện, xã của Châu Thành với các quận (huyện), xã của Campuchia giáp biên.

Các cấp uỷ Đảng quán triệt, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá"; Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công trình đưa nước vượt sông Vàm Cỏ đang được thi công (ảnh: Minh Dương).

          Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị; việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực hơn. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

          Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, bên cạnh những thành tựu nổi bật, trên từng lĩnh vực vẫn còn hạn chế, khó khăn. Cụ thể như nông nghiệp phát triển chưa vững chắc, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào nông nghiệp còn hạn chế. Thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra.

          Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng còn thấp. Công tác quy hoạch còn thiếu tầm nhìn dài hạn. Công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ. Đời sống của bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ...

Những khó khăn, tồn tại, hạn chế như đã nêu được Đảng bộ huyện thẳng thắn nhìn nhận và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Nguồn: baotayninh.vn

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay644
  • Tháng hiện tại118,234
  • Tổng lượt truy cập3,119,605
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây