Huyện ủy Châu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Tiễn
Bí thư
Thạc sỹ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
Nguyễn Thành Tiễn
2 Thân Văn Nhân
Điện thoại:
02763.780316
Phó Bí thư Thường trực
Chủ tịch HĐND huyện
Cử nhân Chính trị
Thân Văn Nhân
3 Lê Ngọc Ẩn
Điện thoại:0983187594
Email: anln@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư huyện Ủy
Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Lê Ngọc Ẩn
4 Nguyễn Văn Cẩm
Trưởng Công an huyện
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Cẩm
5 Nguyễn Trí Cường
Điện thoại:0916061212
02763.878033
Email: cuongnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ Kinh tế
Nguyễn Trí Cường
6 Lê Xuân Hiệp
Điện thoại:
02763.878104
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Cử nhân Luật
Lê Xuân Hiệp
7 Nguyễn Đình Huân
Điện thoại:
02763.878032
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đại học Chỉ huy-Tham mưu quân sự huyện
Nguyễn Đình Huân
8 Nguyễn Thanh Lam
Điện thoại:
02763.878.131
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
Cử nhân Kinh tế nông nghiệp
Nguyễn Thanh Lam
9 Đoàn Quốc Linh
Điện thoại:
02763.780.316
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Cử nhân Kinh tế
Đoàn Quốc Linh
10 Nguyễn Hoàng Long
Bí thư Đảng ủy xã Thành Long
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Nguyễn Hoàng Long
11 Lê Bá Quế
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Triết học; Cử nhân Chính trị học
Lê Bá Quế
12 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
13 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:
02763.790.299
Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Thành
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Trung Hiếu
Văn phòng
14 Nguyễn Thị Thì
Điện thoại:
02763.878.152
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
ĐH Tài chính tiền tệ-Thuế
Nguyễn Thị Thì
15 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Điện thoại:
02763.878.152
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ban tổ chức
16 Đoàn Quốc Linh
Điện thoại:
02763.780.316
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đoàn Quốc Linh
17 Nguyễn Thị Thanh Sơn
Điện thoại:
02763.790.292
Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Thạc sĩ Khoa học chính trị
Nguyễn Thị Thanh Sơn
18 Lưu Hữu Phước
Điện thoại:
02763.780.316
Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lưu Hữu Phước
Ban Tuyên giáo
19 Lê Bá Quế
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội huyện
Cử nhân Triết học; Cử nhân Chính trị học
Lê Bá Quế
20 Đỗ Văn Cứ
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Luật
Đỗ Văn Cứ
21 Lê Trọng Yên
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lê Trọng Yên
Ban Dân vận
22 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
23 Võ Thị Thúy Nga
Điện thoại:
02763.790.035
Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Võ Thị Thúy Nga
Uỷ ban kiểm tra
24 Lê Xuân Hiệp
Điện thoại:
02763.878.104
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Cử nhân Luật
Lê Xuân Hiệp
25 Nguyễn Thị Đức Diệu
Điện thoại:
02763.878.033
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Thạc sĩ Chính trị học
Nguyễn Thị Đức Diệu
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thân Văn Nhân
Điện thoại:
02763780316
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cử nhân Chính trị chuyên ngành tổ chức; Cử nhân Luật
Thân Văn Nhân
2 Nguyễn Thanh Lam
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp
Nguyễn Thanh Lam
Ban Pháp chế
3 Đào Thị Thanh Nga
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Luật
Đào Thị Thanh Nga
Ban Kinh tế
4 Nguyễn Thị Kiều Nương
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Kiều Nương
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Email:vphdndubnd-ct@tayninh.gov.vn
Điện thoại:0276.3878121
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Ẩn

Email: anln@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND
Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Lê Ngọc Ẩn
2 Nguyễn Trí Cường
Điện thoại:(028) 38.000
Email: cuongnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng
Nguyễn Trí Cường
3 Đỗ Thành Trung
Điện thoại:0913636209
Email: trungdt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Thạc sĩ
Đỗ Thành Trung
Văn Phòng HĐND và UBND
4 Lê Thị Hoàng Quyên
Điện thoại:0886091552
Email: Quyenlth@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng
Cử nhân Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước
Lê Thị Hoàng Quyên
5 Nguyễn Thị Diễm Kiều
Điện thoại:0974467381
02763.878.886
Email: kieuntd@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Thị Diễm Kiều
6 Thái Trung Nhân
Điện thoại:0918474007
Email: Nhantt2@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Kỹ sư Nông học
Thái Trung Nhân
Phòng Nội vụ
7 Lê Thị Thu Hương
Điện thoại:
02763.878.886
Trưởng phòng
Đại học Luật
Lê Thị Thu Hương
8 Trần Thị Kim Nhanh
Điện thoại:
02763.878.140
Phó Trưởng phòng Nội vụ
Thạc sỹ Luật
Trần Thị Kim Nhanh
Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Lê Thanh Vân

Email: vanlt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thanh Vân
10 Nguyễn Thu Hiền

Email: hiennt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Hiền
11 Thái Thị Ngọc Hân

Email: hanttn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Thái Thị Ngọc Hân
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Trương Thị Tuyết
Điện thoại:
02763.878.172
Email: tuyettt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
ĐH Kinh tế
Trương Thị Tuyết
13 Văn Thành Theo
Điện thoại:
02763.790.388
Email: theovt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Văn Thành Theo
14 Nguyễn Văn Khanh
Điện thoại:
02763.878.172
Email: khanhnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Nguyễn Văn Khanh
Phòng Tài nguyên và Môi trường
15 Ngô Thanh Bình
Trưởng phòng
Đại học Kinh tế
Ngô Thanh Bình
16 Trịnh Thanh Đông

Email: dongtt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Kinh tế kỹ thuật
Trịnh Thanh Đông
17 Lưu Xuân Đạt
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Quản lý công
Lưu Xuân Đạt
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
18 Nguyễn Trọng Tài

Email: taint@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
ĐH quản trị kinh doanh
Nguyễn Trọng Tài
19 Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Email: diephtn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Tài chính –Kế toán
Huỳnh Thị Ngọc Điệp
20 Nguyễn Thị Nhật Bình

Email: binhntn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH tài chính kế toán các doanh nghiệp
Nguyễn Thị Nhật Bình
Phòng Tư pháp
21 Nguyễn Xuân Thủy

Email: thuynx@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Luật
Nguyễn Xuân Thủy
22 Võ Thị Quỳnh Giao

Email: giaovth@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Luật
Võ Thị Quỳnh Giao
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
23 Ngô Ngọc Thành

Email: ngocthanh@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Kế toán thương nghiệp; cử nhân hành chính học
Ngô Ngọc Thành
24 Phạm Đình Giản

Email: gianpd@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư nông học
Phạm Đình Giản
Phòng Giáo dục và Đào tạo
25 Phan Văn Minh
Trưởng phòng
Đại học Sư phạm ngữ văn
Phan Văn Minh
26 Nguyễn Chí Trung

Email: pgdchauthanh.tayninh@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Thạc sĩ - ngành chính trị học
Nguyễn Chí Trung
27 Nguyễn Văn Dũng

Email: Dungnv@chauthanh.tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học Sư phạm Địa lí
Nguyễn Văn Dũng
Phòng Văn hóa thông tin
28 Phạm Văn Sĩ
Điện thoại:
0276.780065
Email: sipv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Văn hóa
Phạm Văn Sĩ
29 Nguyễn Trung Hòa
Điện thoại:
0276.780065
Email: hoant@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
hoant@tayninh.gov.vn
Nguyễn Trung Hòa
Thanh tra
30 Lê Thị Thùy Linh
Điện thoại:
0276.3878158
Email: linhltt@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật; Cử nhân báo chí
Lê Thị Thùy Linh
31 Trần Thị Thanh Nga
Điện thoại:
0276.3878158
Phó Chánh Thanh tra
Cử nhân kinh tế
Trần Thị Thanh Nga
UBND xã Thái Bình
32 Trần Thế Hiệp
Điện thoại:0933819975
Email: hieptt@tayninh.gov.vn
Chủ tịch
Đại học Luật
Trần Thế Hiệp
33 Hồ Sỹ Hiệp
Điện thoại:0938100300
Email: hiephs@tayninh.gov.vn
Phó chủ tịch
Đại học Luật
Hồ Sỹ Hiệp
34 Lương Thị Ngọc Nhung
Điện thoại:0975023383
Email: nhunglln@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Luật
Lương Thị Ngọc Nhung
UBND xã Thanh Điền
35 Nguyễn Quốc Tuấn
Điện thoại:0937556747
Email: tuannq@tayninhgov.vn
Chủ tịch
Phó Bí thư
Đại học Luật
Nguyễn Quốc Tuấn
36 Phạm Hùng Sơn
Điện thoại:0937943949
Email: sonph@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Quản lý Văn hóa
Phạm Hùng Sơn
37 Phan Thị Phương Yến
Điện thoại:0933995661
Email: yenptp@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Quản trị nhân lực
Phan Thị Phương Yến
UBND xã Đồng Khởi
38 Trần Rạng Đông
Điện thoại:
0276.3716345
Email: dongtr@tayninh.gov.vn
Chủ tịch
Phó Bí thư
Đại học Luật
Trần Rạng Đông
39 Trần Thị Loan
Điện thoại:
0276.3716345
Phó Chủ tịch
Đại học Luật
Trần Thị Loan
40 Phạm Hữu Lộc
Điện thoại:
0276.3716345
Phó Chủ tịch
Đại học Quản lý đất đai
Phạm Hữu Lộc
Ủy ban Mặt trận tổ quốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Chủ tịch
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
2 Nguyễn Thanh Hùng
Điện thoại:
02763.878.156
Phó chủ tịch
ĐH Nông học
Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay812
  • Tháng hiện tại19,143
  • Tổng lượt truy cập2,730,303
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây