UBND Thị trấn Châu Thành: Thông báo tiếp nhận Dịch vụ công Tây Ninh - https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Thứ sáu - 21/10/2022 17:57 3.291 0

Ủy ban nhân dân Thị trấn thông báo Phân công cán bộ, công chức phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2022 như sau:

1. Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thị trấn Châu Thành sẽ tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính của UBND Thị trấn theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (nhận trực tuyến, trả trực tuyến hoặc trả qua bưu chính công ích) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn (Có danh mục kèm theo).

2. Để các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc thực hiện, Ủy ban nhân dân Thị trấn phân công công chức hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến như sau:

Bà Lưu Bình PhươngCông chức Tư pháp hộ tịch, số điện thoại: 0367741705, hướng dẫn lĩnh vực Hộ tịch; chứng thực, bồi thường nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Bà Nguyễn Thị Yến LyCông chức Văn hóa - Xã hội ( phụ trách lĩnh vực xã hội), số điện thoại: 0969701698, hướng dẫn lĩnh vực người có công, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Ông Phạm Minh Hiếu, Công chức Văn hóa - Xã hội, số điện thoại: 0909789484, hướng dẫn lĩnh vực tôn giáo, văn hóa thể thao du lịch.

-  Bà Lưu Thị Thúy Phượng, Công chức Văn phòng - Thống kê, số điện thoại: 0903629635, hướng dẫn lĩnh vực khen thưởng, giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thị trấn để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân Thị trấn Châu Thành cam kết:

Một là 100% hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến sẽ được giải quyết sớm, trước hạn;

Hai là giải quyết trong 6 giờ làm việc đối với thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc chứng nhận kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện sẽ chuyển kết quả theo địa chỉ đã đăng ký tại Cổng dịch vụ công của tỉnh: http://dichvucong.tayninh.gov.vn.

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thị trấn Châu Thành

Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết theo mức độ Dịch vụ công

trực tuyến toàn trình

 

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Phân Công
hướng dẫn nộp hồ sơ

 

I

TƯ PHÁP

 

 

 

1

Đăng ký khai sinh (1.001193.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

Bà Lưu Bình Phương,
Công chức TP
- HT,
ĐT:
0367741705

 

2

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (2.000986.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

3

Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (2.001023.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.000689.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

5

Đăng ký kết hôn (1.000894.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

6

Đăng ký khai tử 1.000656.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

7

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (1.001022.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

8

Đăng ký giám hộ (1.004837.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

9

Đăng ký chấm dứt giám hộ (1.004845.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

10

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.004772.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

11

Đăng ký lại khai sinh (1.004884.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

12

Đăng ký lại kết hôn (1.004746.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

13

Đăng ký lại khai tử (1.005461.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (1.000110.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

15

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (1.004827.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

16

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (1.000094.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

17

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (1.000080.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

18

Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch (1.004859.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

19

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (2.000635.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

20

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (1.004873.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

21

Cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908.000.00.00.H53)

Lĩnh vực Hộ tịch

 

22

Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (2.000815.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

Bà Lưu Bình Phương,
Công chức TP
- HT,
ĐT:
0367741705

 

23

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) (2.000884.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

24

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (2.001035.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

25

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (2.001406.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

26

Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (2.001009.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

27

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (2.001016.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

28

Chứng thực di chúc (2.001019.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

29

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (2.000913.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

30

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2.000942.000.00.00.H53)

Lĩnh vực chứng thực

 

31

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Bồi thường nhà nước

 

32

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (2.000333.000.00.00.H53)

Phổ biến GDPL

 

33

Công nhận hòa giải viên (2.000373.000.00.00.H53)

Phổ biến GDPL

 

34

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (2.001457.000.00.00.H53)

Phổ biến GDPL

 

35

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (2.001449.000.00.00.H53)

Phổ biến GDPL

 

II

LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH &XÃ HỘI

 

 

 

1

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

Nguyễn Thị Yến Ly,
Công chức
VHXH ( phụ trách lĩnh vực xã hội)
ĐT 0969701698

 

2

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

 

3

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Người có công

 

4

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Người có công

 

5

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Người có công

 

6

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Người có công

 

7

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Người có công

 

8

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

9

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

10

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

III

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

1

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất

Lĩnh vực TN&MT

Ông Lê Tấn Tài,
Công chức ĐC
-XD&MT,
ĐT:
0937241942

 

2

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Lĩnh vực TN&MT

 

IV

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

 

5

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Lĩnh vực NN&PTNT

Bà Nguyễn Thị Noen, Phụ trách kế hoạch-giao thông- thủy lợi- nông -lâm,

ĐT 0971410570

 

7

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Lĩnh vực NN&PTNT

 

V

VĂN HÓA THỂ THAO - DU LỊCH

 

 

 

 

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Lĩnh vực VHTTDL

Ông Phạm Minh Hiếu,
Công chức VHXH,
ĐT
0909789484

 

VI

NỘI VỤ

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

Lĩnh vực tôn giáo

Ông Phạm Minh Hiếu,
Công chức VHXH,
ĐT
0909789484

 

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

Lĩnh vực tôn giáo

 

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Lĩnh vực tôn giáo

 

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

Lĩnh vực tôn giáo

 

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

Lĩnh vực tôn giáo

 

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Lĩnh vực tôn giáo

 

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

Lĩnh vực tôn giáo

 

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác.

Lĩnh vực tôn giáo

 

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Lĩnh vực tôn giáo

 

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Lĩnh vực tôn giáo

 

11

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Lĩnh vực khen thưởng

Bà  Lưu Thị Thúy Phượng,
Công chức VPTK,
 ĐT:
0903629635

 

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

Lĩnh vực khen thưởng

 

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

Lĩnh vực khen thưởng

 

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

Lĩnh vực khen thưởng

 

15

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Lĩnh vực khen thưởng

 

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Lĩnh vực GD&ĐT

Bà  Lưu Thị Thúy Phượng,
Công chức VPTK,
 ĐT:
0903629635

 

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Lĩnh vực GD&ĐT

 

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Lĩnh vực GD&ĐT

 

4

Sáp nhập, chia tách  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Lĩnh vực GD&ĐT

 

5

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Lĩnh vực GD&ĐT

 

 Trên đây là Thông báo Phân công cán bộ, công chức phụ trách  hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh năm 2022 của UBND thị trấn Châu Thành.

Tác giả: Châu Thành Quản trị

Nguồn tin: UBND Thị trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,513
  • Tháng hiện tại89,292
  • Tổng lượt truy cập4,322,830
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây