Xã Thành Long: Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thành Long (đợt 4)

Thứ ba - 05/10/2021 16:00 168 0
Thông tin tuyên truyền Kế hoạch sàng lọc đợt 4

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ THÀNH LONG

  Số:      /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Long, ngày  05  tháng  10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thành Long (đợt 4)

 


Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về xét nghiệm sàng lọc đối tượng  nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Châu Thành (đợt 4).

Ủy ban nhân dân xã Thành Long xây dựng Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng  nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thành Long (đợt 4)cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục tích

Lấy mẫu xét nghiệm tổng sàn lọc SARS-COV-2 (đợt 4) để chủ động phát hiện tách nhanh F0 và kịp thời phong tỏa cách ly cắt đứt nguồn lây trên toàn địa bàn xã, xác  định đúng thực trạng các vùng nguy cơ dịch bệnh để có giải pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện kế hoạch tổng xét nghiệm sàng lộc đợt 1,2,3.

- Cụ thể hóa nội dung, cách thức tiến hành, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng lực lượng tham gia; trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, cấp độ nguy cơ dịch bệnh tại từng khu vực để áp dụng hình thức, phương pháp xét nghiệm sàng lọc phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Huy động lực lượng tập trung triển khai nhanh, đồng bộ, đúng tiến độ đề ra.

- Quá trình thực hiện có kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh cho phu hợp với tình hình thực tế; triển khai chặc chẽ an toàn, tránh gây bức xúc, hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhất là không để xảy ra lây nhiễm do công tác lấy mẫu xét nghiệm.

- Rà soát không bỏ sót đối tượng thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nguyên tắc thực hiện

Các Trưởng ấp tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ phat phiếu đại diện cho hộ gia đình thuộc địa bàn ấp để thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn đánh giá kiểm soát dịch Covid-19 của Bộ Y tếtại Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 về việc ban hành " Tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ", căn cứ trên số liệu kết quả của vòng xét nghiệm sàng lọc trước, được thẩm định của Sở Y tế trước khi thực hiện vòng xét nghiệm sàng lọc tiếp theo

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng xét nghiệm

- Vùng xanh: Các đối tượng nguy cơ, lấy mẫu tối đa 30% số người làm việc; là nhóm đối tượng trực tiếp cung ứng dịch vụ, tiếp xúc khách hàng đối với các lĩnh vực sau:

-Những người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh như: cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, NLĐ, ngân hàng, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước....

-Cửa hàng tiện lợi, Bách Hóa xanh gồm: người quản lý, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, bảo vệ, giữ xe.

- Các điểm chợ gồm: tiểu thương, bảo vệ, giữ xe, bốc vác...

- Các cơ sở kinh doanh quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống gồm: Chủ cơ sở, người quản lý, người lao động, người chế biến, nhân viên, người phục vụ.

- Các đơn vị vận tải: Lái xe đường dài, chở hàng hóa.

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại; các lĩnh vực có tính chất tiếp xúc nhiều: ngân hàng, điện tử, điện máy, văn phòng phẩm, tạp hóa…: Chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên.

- Công nhân, lao động tự do, tài xế… (đi lại và tiếp xúc nhiều)

- Phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tin, đài truyền thanh....

- Công nhân, người lao động thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý ...có tiếp xúc với rác thải y tế có nguy cơ lây nhiểm Covid-19.

- Người lao động, tiểu thương tại chợ truyền thống. Các cơ sở y tế, nhà thuốc các cơ sở bán lẻ thuốc.

2. Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả

2.1. Nguyên tắc lấy mẫu:

- Khu vực bình thường (tương ứng màu xanh): Thời gian (7 ngày/1 lần, thực hiện trong 7 ngày): Xét nghiệm Realtime – PCR: Gộp 10 theo số đối tượng nguy cơ, (Số đối tượng nguy cơ không vượt quá 20%tính theo dân số/hộ gia đình của địa phương). Trong trường hợp nếu dương tính, thực hiện giải gộp nhanh bằng test nhanh và giải gộp PCR từng người.

2.2. Một số lưu ý.

- Đối với những trường hợp khác (khu phong tỏa,…): lấy mẫu từng người; trong khu vực phong tỏa, đội lấy mẫu đến từng khu nhà để tiến hành lấy mẫu (không phát phiếu lấy mẫu cho những người trong khu vực phong tỏa đi xét nghiệm bên ngoài).

- Trường hợp kết quả dương tính tiến hành giải gộp ngay; đồng thời tách và đưa ngay người có kết quả xét nghiệm dương tính về khu chờ khẳng định để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Realtime – PCR toàn bộ thành viên gia đình. Khi phát hiện nghi nhiễm hoặc nhiễm, tiến hành phong tỏa theo quy định và truy vết F1, F2, xử lý đối với các trường hợp theo quy định.

- Tổ chức thực hiện cuốn chiếu từng ấp trong xã và từng ấp trong xã; xã tự cân đối lực lượng tổ chức thực hiệnlấy mẫu cuốn chiếu từng ấp trên địa bàn xã,đảm bảo tiến độ thời gian kế hoạch để ra.

- Khi lấy mẫu khuyến khích người dân tự thực hiện, nhân viên lấy mẫu Hướng dẫn, cung cấp vật tư và kiểm tra kết quả; người được yêu cầu lấy mẫu tự thực hiện xét nghiệm.

- Yêu cầu các đội lấy mẫu phải thường xuyên thay găng tay theo qui định, sau mỗi người lấy mẫu phải sát khuẩn tay; khuyến khích sử dụng găng tay nilong bên ngoài găng tay y tế và thay găng tay nilong sau mỗi người lấy mẫu.

- Xét nghiệm sàng lọc trước cho đội lấy mẫu ít nhất 1 ngày trước khi tiến hành lấy mẫu bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR gộp 10.

2.3 Cơ chế quản lý từng khu vực sau khi có kết quả lấy mẫu xét nghiệm.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 09/10/2021

- Tổ chức thực hiện cuốn chiếu từng ấp trong xã. Phải hoàn thành tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm và hiệu quả.

* Thời gian, địa điểm lấy mẫu:

STTTên ấp/ công tyĐịa điểmThời gianSố lượng người lấy mẫu
01Thành Trung

- VP ấp Thành Bắc-Thành Trung

- Trường TH Ngô Thất Sơn 1

- Trạm y tế xã

- Nhà xưởng đối diện quán Cà phê Hoa Nắng

Sáng: 7 giờ 30 phút-10 giờ ngày 09/10/2021150
02Thành Bắc

- VP ấp Thành Bắc-Thành Trung

- Trường TH Ngô Thất Sơn 1

- Trạm y tế xã

- Nhà xưởng đối diện quán Cà phê Hoa Nắng

Chiều: 13 giờ 30 phút - 16 giờ ngày 08/10/2021150
03Bắc Bến Sỏi

- VP ấp Nam Bến Sỏi

- Nhà Trưởng ấp Minh

- Nhà ông  út Năng BTCB

- Miễu bà

Chiều: 7 giờ 30 phút- 10 giờ ngày 08/10/2021150
04

- Thành Nam

- Công nhân Nông trường chuối)

- Sân Bóng Thành Nam

- Nhà Tổ trưởng Tổ 7

-Văn phòng ấp

- Quán hủ tiếu chị Luỗi

Sáng: 7 giờ 30 phút- 10 giờ ngày 08/10/202150
05Nam Bến Sỏi

- VP ấp Nam Bến Sỏi

- Trạm y tế xã

-Trường Tiểu Học Bến Sỏi

- Quán 6 Lẹ

Sáng: 7 giờ 30 phút- 10 giờ ngày 08/10/2021150
06

- Thành Tân

- Công nhânNông trường Hải vy)

- Nhà ông Thuận BTCB

- VP ấp Thành Tân

- CTy Hải Vy

- Chùa Phụm ma

Sáng: 7 giờ 30 phút- 10 giờ ngày 08/10/202150
07

- Thành Tây

- Ngân hàng

- Tram y tế xã

- Trụ sở UBND xã

- Nhà ông Xuân Tổ tự quản số 7

- Trường TH Ngô Thất Sơn Cơ sở 1

Sáng: 07 giờ-10 giờ ngày 09/10/2021100
08

- Thành Đông

 

- Nhà Xưởng đối diện cà phê Hoa Nắng ấp Thành Đông

- Trường TH Ngô Thất Sơn CS1 ấp Thành Tây

- VP ấp Thành Trung, Thành Bắc

- Nhà anh Phước quán nhậu Lò Than

Chiều: 13 giờ 30 phút -16 giờ ngày 08/10/2021150

 

Tổng cộng:Dự kiến 95mẫu gộp/950 người xét nghiệm.

5. Dự trù vật tư, đồ bảo hộ và các trang thiết bị phục vụ lấy mẫu lần 5:

 

SttTTB, VTYTSố lượngĐVTGhi chú
1Găng tay20Hộp 
2Cồn30Lít 
3Viết lông kim1Hộp 
4Viết bi xanh1Hộp 
5Bọc đựng rác5Kg 
6Chai xịt khuẩn2Thùng 
7Khẩu trang N9532Hộp 
8Kính chắn giọt bắn (kính thun)50Cái 
9Nước đá1Cây/ngày 
10Đồ bảo hộ 7 món360Bộ 

 

6. Giao, trả kết quả:

Y tế xãcó trách nhiệm thu gom mẫu và cập nhật các thủ tục giao nhận mẫu cho Trung tâm y tế huyện.

7. Nhân lực thực hiện:

- Thành lập 04 tổ lấy mẫu (8 ấp), chia thành 32 vị trí lấy mẫu cụ thể như sau:

+ Trực tiếp lấy mẫu: 06người/tổ (01 tổ trưởng; 01 nhân viên y tế; 02 người tiếp nhận phiếu thông tin và hướng dẫn và 02 cán bộ, công chức quét mã, nhập liệu (Có danh sách kèm theo)

+ Tổ kiểm mẫu: trạm y tế thực hiện

- Bảo vệ và hướng dẫn tại khu vực lấy mẫu: 04 người/tổ (Công an, dân quân tự vệ, tuần tra nhân dân) (Công an chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với xã đội)

8. Công tác tuyên truyền:

Trung tâm VHTT và TT xã phối hợp các thành viên tổ phụ trách ấp và 8/8 ấp khẩn trương thông báo, tuyên truyền cho nhân dân, hộ gia đình:

- Về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc lấy mẫu, sàng lọc, loại khỏi F0 ra khỏi cộng đồng.

- Tuyên truyền việc xét nghiệm Covid-19 là quyền lợi, nghĩa vụ và các chế tài theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

9. Về công tác hậu cần:

UBND xã giao Tổ Hậu cần đảm bảo cơm trưa cho các thành viên tham gia lấy mẫu tại các Tổ tại các ấp.

10. Công tác báo cáo:

- Giao đồng Chí: Nguyễn Chí Dũng – CC.VH-XH (Tổ thư ký BCH)chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo sau mỗi buổi lấy mẫu chậm nhất 11 giờ (buổi sáng), 17 giờ (buổi chiều) các tổ Trưởng báo cáo kết quả lấy mẫu về Ban Chỉ huy phòng chống dịch bệnh xã (qua Zalo nhóm Ban chỉ huy) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy huyện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế xã

- Chịu trách nhiệm điều hành việc lấy mẫu tại các tổ; hướng dẫn cụ thể trongquá trình thực hiện kế hoạch triển khai; tổ chức, giám sát và xử lý các vấn để phát sinh.

- Tiếp nhận mẫu và trả kết quả, phân bổ vật tư xét nghiệm (test nhanh, que lấy mẫu, đồ phòng hộ,...) đáp ứng nhu cầu cho lực lượng tham gia lấy mẫu theo kế hoạch,

- Tổ chức giám sát các hoạt động và hỗ trợ chuyên môn cho các tổ, tổng hợp báo cáo hàng ngày.

- Tổng hợp, báo cáo hàng ngày qua Ban Chỉ huy phòng chống dịch bệnh xã.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã:

Phối hợp Công an xã tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự các điểm lấy mẫu. Hỗ trợ các ấp trong việc xắp sếp bàn ghế, vệ sinh khu vực lấy mẫu.

3.Công an xã:

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực lấy mẫu, giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

4. Đài truyền thanh và Trung tâm VHTT-HTCĐ xã :

- Tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành và ủng hộ triển khai Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn xã.

- Phối hợp các ấp thông báo cho người dân về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc tổ chức lấy mẫu.

- Tuyên truyền việc xét nghiệm Covid-19 là quyền lợi, nghĩa vụ và các chế tài theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

5. Văn phòng – Thống kê UBND xã

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm đợt 04 trên địa bàn xã.

6. Trưởng ấp các ấp:

- Huy động Tổ Covid Cộng đồng, tổ trưởng tổ dân cư tự quản, lực lượng tuần tra nhân dân ấp để hỗ trợ tổ lấy mẫu.

- Chuẩn bị bàn, ghế và vệ sinh sạch sẽ tại các điểm lấy mẫu.

Trên đây là Kế hoạch xét nghiệm nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 (đợt 4)trên địa bàn xã Thành Long./.

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện;                                                                                                                           CHỦ TỊCH

- Đảng ủy xã –HĐND-UBMTTQVN xã;

- Trạm y tế xã;

- Trưởng ấp các ấp;

- Các Thành viên BCH;

- Lưu Vt.         

                                                                                                                                                  Võ Minh Nhật

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,127
  • Tháng hiện tại89,906
  • Tổng lượt truy cập4,323,444
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây