CHÂU THÀNH: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Thứ hai - 17/10/2022 08:57 499 0

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH- QP,AN quý I năm 2022.

1. Kinh tế

Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010) ƯTH quý I năm 2022: 2.549.185 triệu đồng, đạt 25,88% SKH, tăng 2,37% SCK.

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 31/3/2022: 44.342 triệu đồng, đạt 25,8% so dự toán huyện giao.

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 là 24.358,9 ha, tăng 1,12% SCK, tăng 1,64% SKH.

- Chăn nuôi: Đàn gia súc - gia cầm phát triển ổn định; Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ngày 18/10/2021 kéo dài đến nay (đã xảy ra ở 54 hộ/23 ấp/12 xã, tiêu hủy 357con/23.526kg). Hiện nay, huyện đã công bố kết thúc dịch TLCP trên địa bàn  (Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 11/3/2022).

- Lâm nghiệp: Đã xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa khô. Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống rừng được thực hiện thường xuyên, phát hiện 03 vụ vi phạm lâm luật.

- Thủy lợi: Hệ thống thuỷ lợi được sửa chữa, nạo vét thường xuyên trên các tuyến kênh, điều tiết nước kịp thời đáp ứng phục vụ tưới cho sản xuất. Hợp đồng tưới vụ Đông Xuân được 8.848,02 ha/7.285 hộ (đạt 101,65 % so kế hoạch).

-  Thủy sản: Trên địa bàn huyện có 14 hộ sản xuất cá giống (cá tra, cá rô...) diện tích 53.860m2; 221 hộ nuôi thủy sản các loại, diện tích 141,03ha (tăng 36,85 ha SCK) và 65 lồng bè 1.196 m3/46 hộ

- Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: Quí I/2022 không xảy ra, tuy nhiên  mưa trái mùa, gây thiệt hại giai đoạn xuống giống một số cây trồng như mì, thuốc lá, ...

- Chương trình OCOP: Huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 (Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 16/2/2022); gắn với triển khai Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022.

- Đăng ký kinh doanh mới 273 hộ, với số vốn 66.430 triệu đồng. Công tác quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát nhất là tình trạng đầu cơ, tăng giá

- Trong quý I, đã tiếp nhận 07 dự án đầu tư do Sở Kế hoạch đầu tư lấy ý kiến bổ sung về quy hoạch sử dụng đất năm 2022; tiếp nhận tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam với số tiền 481.000.000 đồng để thực hiện quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới thị trấn Châu Thành; kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 05 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2021, gồm 03 dự án chăn nuôi, 02 dự án cửa hàng xăng dầu.

- Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Khu đất 25,5 ha ấp Suối Muồn, xã Thái Bình Khu đất 25,5 ha ấp Suối Muồn, xã Thái Bình đang chờ Tòa án cấp cao giải quyết đơn khởi kiện của ông Nguyễn Hữu Thuần với UBND tỉnh Tây Ninh. Khu đất 13 ha xã An Cơ: Ngày 6/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3302/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê quyền sử dụng đất đối với khu đất 13 ha xã An Cơ. Đến ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3655/QĐ-UBND về đấu giá QSDĐ 13ha thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi); Ngày 07/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc coobg nhận trúng đấu giá QDSĐ 13 ha đất sản xuất cho công ty TNHH Phát triển Nông sản phẩm Trung Việt. Dự án Khu giải trí sinh thái Châu Thành: Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3682/QĐ-UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án được điều chỉnh: Lập và thẩm định dự án xây dựng: tháng 12/2021- tháng 6/2022; thiết kế kỹ thuật: tháng 7/2022 - tháng 10/2022; tổ chức khởi công xây dựng: tháng 11/2022 - tháng 10/2023; hoàn thành và đưa vào hoạt động: tháng 11/2023.

- Đầu tư XDCB đã phân khai chi tiết 260,000 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch vốn (KHV). Khối lượng thực hiện đến 28/2/2022 là 14,737 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 5% KHV. Ước khối lượng thực hiện đến hết quý I/2022 là 29,267 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng đạt 10% KHV.

Giải ngân đến 28/2/2022 là 14,737 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 5% KHV. Ước giải ngân đến hết quý I/2022 là 47,841 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 16,3% KHV đã phân khai.

- Công tác quản lý đất đai: thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất đến 2030 theo kế hoạch được phê duyệt; Điều chỉnh quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Tổng hồ sơ cấp GCNQSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ lần đầu tiếp nhận là 87 hồ sơ/1.612.810,4 ha; Tổng hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ đã tiếp nhận là 43 hồ sơ/690.358,6 ha; giải quyết 71 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 17.843,1 m2; phối hợp với Tòa án, Chi cục Thi hành án là 21 vụ

- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 14/14 xã. Đến nay xã đạt chuẩn NTM 09 xã (Thanh Điền, An Bình, Thái Bình, Hòa Hội, Ninh Điền, Hòa Thạnh, Phước Vinh, Thành Long, Biên Giới), 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Thanh Điền). Tập trung đầu tư NTM 2 xã Đồng Khởi, Trí Bình, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Thái Bình và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu: Thanh Điền.

2. Xã hội:

Công tác chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; thăm hỏi gia đình chính sách Tết Nguyên đán năm 2022, với tổng kinh phí 10.128 triệu đồng; Trong đó: quà tết ngân sách TW, địa phương 5.089 triệu đồng; vận động xã hội hóa 10.078 phần/5.039 triệu đồng (bình quân 500.000 đồng/phần).

Đã tổ chức bàn giao 14 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Gồm: 02 căn nhà tình nghĩa với số tiền 240 triệu đồng (Mạnh thường quân tài trợ 140 triệu đồng, gia đình đóng góp 100 triệu đồng); 10 căn nhà đại đoàn kết số tiền 652,5 triệu đồng (Quỹ Vì người nghèo huyện 550 triệu đồng, gia đình đóng góp 102,5 triệu đồng) và 02 căn nhà mái ấm khác số tiền 160 triệu đồng (Mạnh thường quân tài trợ 110,5 triệu đồng, gia đình đóng góp 49,5 triệu đồng). Cấp phát 384 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã cấp thẻ 173 BHYT cho hộ cận nghèo và hộ nghèo tỉnh. Trao thiếp mừng thọ và quà tặng cho 88 đối tượng Người cao tuổi tròn 90 tuổi, 06 cụ tròn 100 tuổi và 11 cụ  trên 100 tuổi. Số lao động có việc làm tăng thêm là 581 lao động, đạt 34,18% SKH (1.700 lao động)

Chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP: Tổng số đã chi trả trong quí I: 20.532 người/45.750.990.000đồng. Lũy kế chi trả: 36.134 người/69.174.260.000 đồng. Hồ sơ mới có Quyết định chuẩn bị chi trả: 1.344 người/5.254.425.000 đồng. Số hồ sơ mới tiếp nhận đang thẩm định: 23.643/31.049.625.000 đồng

Tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện lần thứ IX năm 2021-2022.

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I bằng hình thức trực tuyến; hoàn thành tốt chỉ tiêu- nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021- 2022, chất lượng dạy và học, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì. Toàn huyện hiện có 62 trường (MN-MG: 16, Tiểu học: 29, THCS:15, 02 trường THPT và 01 Trung tâm GDNN-GDTX), có 21/59 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ 35,6% (MN-MG: 5/15 (33,3%), TH: 10/29 (34,5%), THCS: 6/15 (40%).

Số người dân tham gia BHYT đến 02/2022 111.971/141.011 người, đạt tỷ lệ 79,41%.

Tổng số dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1: 128.039 người (99,95%), mũi 2: 125.507 người (97,97%), mũi 3: 63.645 người (49,68%)

3. Quân sự, quốc phòng, ANTT, Thanh tra, Tư pháp, đối ngoại

Tổng kết công tác QP- ĐP và GDQPAN năm 2021; Ban hành Chỉ thị thực hiện công tác QS-QP-ĐP năm 2022; Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022 đúng thời gian quy định, đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp huyện, xã; hoàn chỉnh thủ tục xây dựng chốt dân quân Bố Lớn/Hòa Hội và 03 điểm dân cư liền kề chốt DQTT Bố Lớn/Hòa Hội, Cây Da/Hòa Thạnh, Thành Tân/Thành Long; khảo sát thiết kế xây dựng công trình chiến đấu trong Sở chỉ huy thống nhất huyện; Thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đầy đủ chế độ cho LL DQTV, DBĐV.

Tình hình an ninh trật tự: Tiếp nhận 33 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (giảm 06 vụ so với cùng kỳ). Đã rõ đối tượng 32 vụ 77 đối tượng, đạt 96,9%; đã khởi tố 26 vụ 70 đối tượng; đang xác minh làm rõ 06 vụ 07 đối tượng. Chưa rõ đối tư: 01 vụ (đã khởi tố).

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường: Về kinh tế: bắt 15 vụ 19 đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu. Xử lý: khởi tố 05 vụ 12 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 01 vụ 02 đối tượng, số tiền 30 triệu đồng. Về môi trường: Phối hợp phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt 01 vụ khai thác đất trái phép tại xã Phước Vinh, xử phạt VPHC 3,5 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất.

Bắt khởi tố 09 vụ 13 đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại các xã An Bình, Thanh Điền, Thành Long, Thái Bình, Trí Bình; Phát hiện 29  trường hợp đối tượng dương tính về ma tuý, xử phạt VPHC 26 trường hợp số tiền 19,5 triệu đồng, xét đề nghị áp dụng NĐ111: 02 đối tượng, NĐ221: 01 đối tượng; Gọi hỏi răn đe, giáo dục 224 đối tượng thù ta, đặc xá, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội.

Tổ chức triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã An Bình. Hiện đang viết báo cáo kết quả thanh tra.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: thực hiện kết luận thanh tra đối với 05 kết luận (năm 2020: 01 kết luận và năm 2021: 04 Kết luận), đã thực hiện xong 01 Kết luận thanh tra, các kết luận còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Ban tiếp công dân huyện tiếp 04 lượt 04 người, lãnh đạo huyện tiếp dân theo định kỳ 04 lượt người. Tiếp nhận 08 đơn (02 đơn tồn kỳ trước, giảm 06 đơn SCK). Đơn đủ điều kiện xử lý: 06 đơn, thuộc thẩm quyền UBND huyện là 02 đơn, chuyển Chi cục Thi hành án dân sự 01 đơn, chuyển UBND xã 03 đơn.

Công tác thi hành án dân sự: đã thụ lý 2.129 việc, số có điều kiện thi hành 1.482 việc, đã giải quyết xong 504 việc, đạt tỷ lệ 34,95%, giảm 143 việc và giảm 22,10% so CK. Về số tiền thụ lý là 185,648 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành là 113,718 tỷ đồng, đã giải quyết 15,092 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,01%.

Đối ngoại: Thực hiện tốt trong công tác phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự  huyện với lực lượng chức năng các huyện, xã giáp biên của Campuchia, góp phần giữ vững ổn định biên giới hòa bình, hữu nghị. Thường xuyên trao đổi thông tin dịch bệnh Covid -19, tình hình ANCT-TTATXH trên tuyến biên giới. Phối hợp quản lý tốt đường biên, cột mốc, xử lý có hiệu quả tình hình buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và người dân hai bên vi phạm hiện trạng biên giới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay2,122
  • Tháng hiện tại89,901
  • Tổng lượt truy cập4,323,439
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây