CHÂU THÀNH: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ hai - 17/10/2022 13:59 419 0

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2022

- Ước thực hiện 6 tháng đầu năm có 7/12 chỉ tiêu chủ yếu ước đạt trên 50% Kế hoạch (GTSX công nghiệp xây dựng; GTSX thương mại-dịch vụ; Thu ngân sách; Số lao động có việc làm tăng thêm; Số bác sĩ, số giường bệnh/vạn dân; Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác; Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch);

- 01 chỉ tiêu chỉ đạt 46,3% (GTSX nông - lâm - thủy sản).

- Còn 4/12 chỉ tiêu (Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên ha đất trồng trọt; Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng; Số xã công nhận nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối giai đoạn) đang điều tra, thực hiện, cuối năm đánh giá.

  1. Kinh tế.

Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010): ƯTH 4.903.353 triệu đồng, đạt 47,98% SKH, tăng 2,31% SCK

- Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 31/6/2022: 105.857 triệu đồng, đạt 61,5% so dự toán huyện giao (172.120 triệu đồng), tăng 5,3%

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 41.770,4 ha (NQ 58.699 ha), đạt 71,16% SKH, bằng 92,11% SCK. Diện tích cây lâu năm 8.145 ha (cao su 7.720 ha).

- Chăn nuôi: Đàn gia súc - gia cầm phát triển ổn định; Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ngày 18/10/2021: đã xảy ra ở 54 hộ/23 ấp/12 xã, tiêu hủy 357con/23.526kg. Hiện nay, huyện đã công bố kết thúc dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn (Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 11/3/2022).

- Lâm nghiệp: Đã xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa khô. Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng được thực hiện thường xuyên, phát hiện 07 vụ vi phạm lâm luật, tăng 04 vụ SCK

- Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: Mùa  mưa năm nay đến sớm hơn so mọi năm (từ ngày 03-15/5) mưa lớn và nước thượng nguồn CPC đổ về gây ngập 2.258,7 ha, ước thiệt hại hơn 16 tỷ đồng: lúa: 1.423,2 ha, mì 20 ha, mía 800 ha, hoa màu 15,5 ha.

- Chương trình OCOP: huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh đánh giá, công nhận 11 sản phẩm OCOP đạt “4 Sao” năm 2021 và  đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2022, hiện đang hướng dẫn quy trình, thủ tục cho xã Thanh Điền, Thái  Bình để hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá OCOP năm 2022 (Bánh Tráng Ngọc Châu Thanh Điền, Muối Ớt Thắng Lợi-Thái Bình)

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: ƯTH 2.292.592 triệu đồng, đạt 52,26% SKH (KH tăng 2,18%), tăng 1,54% SCK

- Về quy hoạch: trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Châu Thành đến năm 2035, tỷ lệ 1/500; lấy ý kiến dân cư thị trấn đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu ở phát triển mới thị trấn Châu Thành quy mô 14,649 ha; ban hành kế hoạch quy hoạch xây dựng nông thôn cho các xã năm 2022

- Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ: ƯTH 692.525 triệu đồng, đạt  52,24% SKH (KH tăng 3,48%), tăng 4,87% SCK.

Đăng ký kinh doanh mới 273 hộ, với số vốn 66.430 triệu đồng. Công tác quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát nhất là tình trạng đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng dịch Covid -19

- Hoạt động tín dụng - ngân hàng: Ngân hàng NN-PTNT: nguồn vốn huy động đạt 107% KH, tăng 2,6% SCK; tổng dư nợ đạt 101% KH; nợ xấu chiếm 0,44% /tổng dư nợ (tăng 0,14% SKH năm). Ngân hàng CSXH: nguồn vốn huy động đạt 616,9% KH; tăng 27,8% so đầu năm; tổng dư nợ đạt 97,8% KH, nợ xấu chiếm 0,71%/tổng dư nợ, giảm 0,4% so đầu năm. 02 Quỹ TDND, Ngân Hàng Công thương, Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Châu Thành: hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối, thanh khoản.

- Xúc tiến đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện đề xuất và góp ý danh mục thu hút đầu tư trên địa huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 dự án; kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 10 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2020-2021, gồm 05 dự án chăn nuôi, 05 dự án thuộc lĩnh vực TMDV (Cửa hàng xăng dầu, chợ..), đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra 02 dự án.

- Thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Khu đất 25,5 ha ấp Suối Muồn, xã Thái Bình: Tòa án cấp cao đã xét xử theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Hữu Thuần với UBND tỉnh Tây Ninh, theo đó đã tuyên hủy các QĐ của UBND tỉnh. Dự án Khu dân cư - thương mại dịch vụ Thanh Điền (17,85 ha): Hiện đang rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư theo kết luận của UBND tỉnh. Khu đất 13 ha xã An Cơ: Ngày 07/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công nhận trúng đấu giá QSDĐ 13 ha đất sản xuất cho công ty TNHH Phát triển Nông sản phẩm Trung Việt. Dự án Khu giải trí sinh thái Châu Thành: Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3682/QĐ-UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án được điều chỉnh: Lập và thẩm định dự án xây dựng: tháng 12/2021- tháng 6/2022; thiết kế kỹ thuật: tháng 7/2022 - tháng 10/2022; tổ chức khởi công xây dựng: tháng 11/2022 - tháng 10/2023; hoàn thành và đưa vào hoạt động: tháng 11/2023.

- Xây dựng cơ bản: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã phân khai chi tiết 272,193 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 92,8% Kế hoạch vốn (KHV). Khối lượng thực hiện đến 31/05/2022 là 41,372 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 14% KHV. Ước khối lượng đến hết 30/06/2022 là 71,299 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng đạt 24,3% KHV. Giải ngân đến 31/5/2022 là 62,133tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 21,21% KHV. Ước giải ngân đến hết 30/06/2022 là 169,385 tỷ đồng/293,000 tỷ đồng, đạt 57,8% KHV.

Công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt quyết toán (tính đến hết ngày 31/05/2022): tổng số dự án gửi hồ sơ phê duyệt quyết toán là 114 công trình (đã phê duyệt quyết toán 90 công trình, còn 24 công trình đang thẩm tra, không có công trình trể hạn quyết toán)

Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, công bố, quản lý theo quy hoạch sử dụng đất đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổng hồ sơ cấp GCNQSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ lần đầu tiếp nhận là 124 hồ sơ/178,226 ha; Tổng hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ đã tiếp nhận là 79 hồ sơ/117,63 ha; giải quyết 299 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 70.686,4 m2; phối hợp với Tòa án, Chi cục Thi hành án là 29 vụ

-Công tác đấu giá quyền sử dụng: Đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và đang khảo sát giá đất xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 khu đất. Khu đất công đội thuế cũ tại xã Trí Bình với diện tích 335,5m2 đã có kết luận Thanh tra huyện việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Sân (Chủ sử dụng đất liền kề), hiện đang xử lý sau kết luận; Khu đất công xã An Bình với diện tích 6.274,7 m2 đang trình UBND tỉnh Tây Ninh cho chủ trương thay đổi mục đích đấu giá quyền sử dụng đất từ đấu giá để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn thành đấu giá để sử dụng và mục đích đất thương mại, dịch vụ và đề xuất tỉnh tổ chức đấu giá.

Công tác quản lý đất quá sau phân giới cắm mốc: Đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ và Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương tiến hành rà soát, thống nhất số liệu diện tích bị ảnh hưởng sau phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án sau phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam -Campuchia.

- Xây dựng nông thôn mới:  Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 14/14 xã. Đến nay xã đạt chuẩn NTM 09 xã. Tập trung đầu tư NTM 2 xã Đồng Khởi, Trí Bình, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Thái Bình và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu: Thanh Điền. Các xã đã công nhận xã đạt chuẩn NTM (09 xã) duy trì đạt 19 tiêu chí/xã. Mức đạt tiêu chí bình quân/xã: 17,86 tiêu chí

- Hoạt động kinh tế tập thể : Đến nay trên địa bàn huyện có 28 HTX, trong đó: 24 HTX đang hoạt động, 04 HTX đang tạm ngưng), và 02 Tổ hợp tác tại xã Thanh Điền (01 THT nuôi cá lồng Bè, 01 THT sản xuất lúa giống) hoạt động ổn định theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

2. Xã hội.

Công tác chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; thăm hỏi gia đình chính sách Tết Nguyên đán năm 2022, với tổng kinh phí 10.128 triệu đồng; Trong đó: quà tết ngân sách TW, địa phương 5.089 triệu đồng; vận động xã hội hóa 10.078 phần/5.039 triệu đồng (bình quân 500.000 đồng/phần).

Đã tổ chức bàn giao 18 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Trao thiếp mừng thọ và quà tặng cho 88 đối tượng Người cao tuổi tròn 90 tuổi, 06 cụ tròn 100 tuổi và 11 cụ  trên 100 tuổi. Số lao động có việc làm tăng thêm là 996 lao động, đạt 58,58% SKH (1.700 lao động); Cấp phát 614 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (lũy kế 11.529 thẻ/11.529 trẻ em); đã cấp 1.594 thẻ BHYT/5.394 khẩu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình.

- Giáo dục - đào tạo:Toàn huyện hiện có 62 đơn vị trường học. Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 15/15 xã, thị trấn; duy trì được tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp (99,6% - giảm 0,4% SCK); Tỉ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học 2.148/2.150, tỉ lệ: 99,9%. (SCK 99,95%); Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 1582/1582 HS, tỉ lệ 100% (bằng SCK); 21/59 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 35,6% (tăng 4 trường SCK)

3. Quân sự, quốc phòng, ANTT, Thanh tra, Tư pháp, đối ngoại

Tổng kết công tác quân sự - quốc phòng - địa phương năm 2021, ban hành Chỉ thị thực hiện công tác QS-QP-ĐP năm 2022; Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022 đúng thời gian quy định, đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp huyện, xã; chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng thủ năm 2022 cho 04 xã (Thành Long, Hòa Hội, An Bình, Thị trấn); thu hồi đất, san lắp mặt bằng chuẩn bị bàn giao mặt bằng xây dựng 03 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới năm 2022 (Bố Lớn/Hòa Hội, Cây Da/Hòa Thạnh, Thành Tân/Thành Long); khảo sát thiết kế xây dựng công trình chiến đấu trong Sở chỉ huy thống nhất huyện. Thực hiện tốt công tác tác chuẩn bị phục vụ cơ quan thường trực Phòng không Trung ương, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác PKND trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định, bảo vệ an toàn các cao điểm và các dịp Lễ 30/4, Tết Nguyên đán năm 2022

Tình hình an ninh trật tự: Tiếp nhận 57 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (giảm 18 vụ SCK). Đã rõ đối tượng 54 vụ 126 đối tượng, đạt 94,7%; đã khởi tố 39 vụ 107 đối tượng; đang xác minh làm rõ 15 vụ 19 đối tượng. Chưa rõ đối tượng: 03 vụ, đã khởi tố 02 vụ, đang xác minh 01 vụ.

- Công tác thanh tra: Tổ chức triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra (Đã ban hành Kết luận 01 cuộc  và đang viết báo cáo kết quả thanh tra 01 cuộc).

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: thực hiện kết luận thanh tra đối với 05 kết luận (năm 2020: 01 kết luận và năm 2021: 04 Kết luận), đã thực hiện xong 02 Kết luận thanh tra, các kết luận còn lại đang tiếp tục thực hiện.

- Tư pháp: Tổ chức tập huấn 02 lớp về công tác hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền trực tiếp 10 cuộc, có 1.349 lượt người tham dự, tuyên truyền gián tiếp trên hệ thống truyền thanh 167 giờ, tuyên truyền trên fanpage, facebook, cổng thông tin điện tử 111 tin, bài pháp luật. Công tác hòa giải cơ sở: đưa ra hòa giải 38 vụ, thành 35 vụ đạt 92,11%.

- Công tác thi hành án dân sự: đã thụ lý 2.297 việc, số có điều kiện thi hành 1.623 việc, đã giải quyết xong 708 việc/1.623 việc, đạt tỷ lệ 44,64%, giảm 93 việc (giảm 22,10% so CK). Về số tiền thụ lý là 197,533 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành là 121,710 tỷ đồng, đã giải quyết 24,456 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20,97%. Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đạt và vượt so chỉ tiêu 6 tháng trên giao là 3,98% về việc và 0,92% về tiền.

- Công tác đối ngoại: Thực hiện tốt trong công tác phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự  huyện với lực lượng chức năng các huyện, xã giáp biên của Campuchia, góp phần giữ vững ổn định biên giới hòa bình, hữu nghị. Phối hợp quản lý tốt đường biên, cột mốc, xử lý có hiệu quả tình hình buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và người dân hai bên vi phạm hiện trạng biên giới. Trong quý II/2022 tổ chức thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Chol Thnăm Thmây/Campuchia, thăm UBND, Chi khu Quân sự, Công an các quận giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay518
  • Tháng hiện tại2,037
  • Tổng lượt truy cập3,462,643
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây