CHÂU THÀNH: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ hai - 17/10/2022 15:30 507 0

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022.

Ước 9 tháng đầu năm có 7/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 75% Kế hoạch (GTSX nông lâm-thủy sản; GTSX công nghiệp xây dựng; GTSX hương mại-dịch vụ; Số lao động có việc làm tăng thêm; Số bác sĩ, số giường bệnh/vạn dân; Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác; Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch);

4/12 chỉ tiêu (Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên ha đất trồng trọt; Số xã công nhận nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối giai đoạn; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng) đang điều tra, thực hiện, cuối năm mới đánh giá.

+ 01/12 chỉ tiêu đạt so Kế hoạch: chỉ tiêu thu ngân sách 186,983 tỷ đồng, đạt 108,64% so dự toán huyện giao (172,120 tỷ đồng).

 Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (huyện, xã): 716.449 trđ / 592.148 trđ (Trong đó: NSH 614.668 triệu đồng, NSX 101.781 triệu đồng), đạt 121% so DT huyện giao đầu năm, tăng 14,2% so cùng kỳ (627.493 triệu đồng).

1. Chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010): ƯTH 7.943.204 triệu đồng, đạt 80,65% SKH, tăng 7,83% SCK.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản: ƯTH 3.584.538 triệu đồng, đạt 86,65% SKH, tăng 2,43% SCK

Công nghiệp - Xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: ƯTH 3.331.579 triệu đồng, đạt 75,95% SKH, tăng 10,14% SCK

Thương mại - dịch vụ: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ: ƯTH 1.027.087 triệu đồng, đạt  77,47% SKH, tăng 21,98% SCK.

Công tác xúc tiến đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện đề xuất và góp ý danh mục thu hút đầu tư trên địa huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 dự án; kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 10 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2020-2021, gồm 05 dự án chăn nuôi, 05 dự án thuộc lĩnh vực TMDV (Cửa hàng xăng dầu, chợ..), đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra 02 dự án

Lĩnh vực đầu tư XDCB:  Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 314,486 tỷ đồng, đã phân khai 312,221 tỷ đồng/314,486 tỷ đồng, đạt 99,2%KHV, còn 2,265 tỷ đồng, đạt 0,7%KHV, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện dự kiến đối ứng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (đối ứng xây dựng nhà ở liền kề chốt dân quân biên giới, xây dựng kho quân khí, đã có chủ trương chưa đủ điều kiện phân khai vốn).

Giải ngân đến hết ngày 31/8/2022 là 203,943 tỷ đồng/314,486 tỷ đồng, đạt 64,8% KHV. Ước giải ngân đến hết 30/09/2022 là 247,792 tỷ đồng/314,486 tỷ đồng, đạt 78,7%KHV.

Công tác quản lý tài nguyên - khoáng sản - môi trường: tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản; Phối hợp cùng các sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn huyện được 09 lượt. Huyện đã tổ chức kiểm tra, phát hiện việc khai thác khoáng sản (đất san lấp) không có giấy phép của ông Phạm Văn Thơm, ấp Hòa Hợp, xã Hoà Thạnh, đang làm hồ sơ chuyển Cơ quan CSSĐT Công an tỉnh giải quyết.

Công tác đấu giá quyền sử dụng: Đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và đang khảo sát giá đất xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 khu đất, đối với các khu đất thuộc Phương án sắp xếp cơ sở nhà đất đoi đang chờ UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt phương án điều chỉnh theo quy định của Nghị định số….. Khu đất công đội thuế cũ tại xã Trí Bình với diện tích 335,5m2 đã có kết luận Thanh tra huyện việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Sân (Chủ sử dụng đất liền kề), hiện đang xử lý sau kết luận; Khu đất công xã An Bình với diện tích 6.274,7 m2, UBND tỉnh Tây Ninh cho chủ trương thay đổi mục đích đấu giá quyền sử dụng đất từ đấu giá để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn thành đấu giá để sử dụng và mục đích đất thương mại, dịch vụ và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 14/14 xã. Đến nay xã đạt chuẩn NTM 09 xã. Tập trung đầu tư NTM 2 xã Đồng Khởi, Trí Bình, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Thái Bình và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu: Thanh Điền.

Hoạt động kinh tế tập thể: Đến nay trên địa bàn huyện có 28 HTX, trong đó: 24 HTX đang hoạt động, 04 HTX đang tạm ngưng), và 02 Tổ hợp tác tại xã Thanh Điền (01 THT nuôi cá lồng Bè, 01 THT sản xuất lúa giống) hoạt động ổn định theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

2. Chỉ tiêu xã hội:

Công tác chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; thăm hỏi gia đình chính sách Tết Nguyên đán năm 2022, với tổng kinh phí 10.128 triệu đồng, trong đó: quà tết ngân sách TW, địa phương 5.089 triệu đồng và vận động ) hóa 10.078 phần/5.039 triệu đồng (bình quân 500.000 đồng/phần). Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7/2022: quà ngân sách Trung ương, địa phương 2.260 phần/782,5 triệu đồng và vận động xã hội hóa 3.383 phần/437,8 triệu đồng.

Đã tổ chức bàn giao 34 căn nhà/2.477,5 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, gồm: 04 căn nhà tình nghĩa với số tiền 460 triệu đồng (Mạnh thường quân tài trợ 280 triệu đồng, gia đình đóng góp 180 triệu đồng); 19 căn nhà đại đoàn kết số tiền 1.257,5  triệu đồng (Quỹ Vì người nghèo huyện 1.045 triệu đồng, gia đình đóng góp 212,5 triệu đồng) và 11 căn nhà mái ấm khác số tiền 760 triệu đồng (Mạnh thường quân tài trợ 675 triệu đồng, gia đình đóng góp 85 triệu đồng). Cấp phát 1.147 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (lũy kế 11.372 thẻ/11.372 trẻ em); đã cấp phát 1.621 thẻ BHYT/5.396 khẩu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình.

Số lao động có việc làm tăng thêm là 1.457 lao động, đạt 85,95% SKH (1.700 lao động).

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh ngày càng được quan tâm; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, Văn hóa - Văn nghệ - TDTT chào mừng các ngày Lễ, Tết, các hoạt động mừng đảng mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện lần thứ IX năm 2021-2022 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh với 15 môn thi đấu đạt được nhiều thứ hạng cao.

Giáo dục - đào tạo: Tổ chức tốt công tác tổng kết năm học 2021- 2022. Về chất lượng giáo dục đạt được như sau: Học sinh tiểu học: Hoàn thành chương trình lớp học 10957/11218 học sinh (đạt 97,67%), đánh giá hạnh kiểm: 11.170/11.218 học sinh (đạt 99,57%). Học sinh trung học cơ sở: Học lực từ trung bình trở lên: 7112/7342 học sinh (đạt 96,9%), tăng 0,3% SCK, đánh giá hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 100%, bằng 100% SCK

Y tế, Dân số, BHXH-BHYT:  Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 117 cơ sở, chưa phát hiện vi phạm. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 42,41% (846/1995 trẻ).  Ước thực hiện đến tháng 9/2022: huyện có 121.154 người, đạt  85,43% dân số (dân số 2022 là 141.822), đạt 99,34% so KH (86%). Xã NTM kiểu mẫu Thanh Điền đạt 80,88% (KH 95%); Xã NTM nâng cao Thái Bình đạt 83,20% (KH 95%); Xã NTM năm 2022(KH 90%): Trí Bình 85,08%, Đồng Khởi 86,40%

3. Quân sự - quốc phòngAn ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Quân sự - quốc phòng: Tổng kết công tác quân sự - quốc phòng - địa phương năm 2021, ban hành Chỉ thị thực hiện công tác QS-QP-ĐP năm 2022; Triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV; sơ kết kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Quân sự - Công an- Biên phòng quý I, II năm 2022. Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022 đúng thời gian quy định, đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp huyện, xã; Triển khai kế hoạch, chuẩn bị các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 cho 04 xã (Thành Long, Hòa Hội, An Bình, Thị trấn), đạt kế hoạch, yêu cầu đề ra; bàn giao mặt bằng xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân Cây Da/ Hòa Thạnh; thu hồi đất, san lắp chuẩn bị bàn giao mặt bằng xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Thành Tân/Thành Long (hiện đang chờ quyết định giao đất Bố Lớn/Hòa Hội của UBND tỉnh);

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH): Tình hình an ninh trật tự: Tiếp nhận 81 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (giảm 19 vụ SCK). Đã rõ đối tượng 78 vụ 180 đối tượng, đạt 96,3%; đã khởi tố 51 vụ 138 đối tượng; đang xác minh làm rõ 27 vụ 42 đối tượng. Chưa rõ đối tượng: 03 vụ, đã khởi tố 02 vụ, đang xác minh 01 vụ.

Công tác đối ngoại: Thực hiện tốt trong công tác phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự  huyện với lực lượng chức năng các huyện, xã giáp biên của Campuchia, góp phần giữ vững ổn định biên giới hòa bình, hữu nghị. Phối hợp quản lý tốt đường biên, cột mốc, xử lý có hiệu quả tình hình buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và người dân hai bên vi phạm hiện trạng biên giới. Trong quý III/2022 tổ chức thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Chol Thnăm Thmây/Campuchia, thăm UBND, Chi khu Quân sự, Công an các quận giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia với tổng kinh phí 23 triệu đồng; hỗ trợ các quận, xã CPC giáp ranh trong công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng xã, phường năm 2022. Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân xã Thana-Thuol, huyện Rum Đuol, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,896
  • Tháng hiện tại89,675
  • Tổng lượt truy cập4,323,213
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây