Tổ chức bộ máy hành chính Thị trấn Châu Thành

Thứ sáu - 19/01/2018 17:00 120 0


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRÂN CHÂU THÀNH

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Đoàn Quốc Linh

SĐT: 0908.599.167

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân : Nguyễn Thanh Tân

SĐT: 01688.090.100

Mail: tannt@tayninh.gov.vnDANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRÁN CHÂU THÀNH

NHIỆM KỲ 2016-2021


STTHọ và tên(2)Ngày, tháng, năm sinhGiới tínhChức vụ

1Trần Thanh Cảnh9/2/1952NamBí thư chi bộ Khu phố 2 
2Nguyễn Văn Dũng1/1/1961NamTrưởng Khu phố 3  
3Nguyễn Thị Hương Giang1974NữPhó Bí thư thường trực Đảng ủy  
4Phạm Minh Hiếu23/7/1982NamCông chức VHXH  
5Lê Minh Hoàng26/12/1976NamPhó Chủ tich UBND  
6Trần Hữu Liêm1958NamTrưởng Khu phố 4 
7Đoàn Quốc Linh6/9/1965NamBí thư Đảng ủy, CT HĐND  
8Nguyễn Thị Lý9/2/1981NữChủ tịch Hội LHPN 
9Nguyễn Thị Mích9/2/1974NữGiáo viên Trường tiểu học Thị trấn Châu Thành A 
10Nguyễn Thị Hồng Nhung25/8/1982NữCông chức văn phòng thống kê  
11Lưu Thị Thúy Phượng30/1/1987NữCông chức Thương Binh Xã Hội  
12Trần Kim Qui15/2/1956NamTrưởng Ban Xứ đạo an toàn khu phố 2   
13Mai Thị Sáu6/6/1957NữBí thư chi bộ khu phố 3 
14Nguyễn Trọng Tài4/2/1982NamPhó Bí thư Đảng ủy - chủ tich UBND  
15Lương Thanh Tâm23/3/1978Nam Chủ tịch UBMTTQVN  
16Nguyễn Thanh Tân23/7/1981NamPhó chủ tich HĐND  
17Dương Quốc Tuấn30/10/1965NamTrưởng Ban CTMT Khu phố 1 
18Lê Thị Thu Trang5/12/1982NữCông chức văn phòng thống kê  
19Thái Hoàng Minh Triều16/11/1986NamPhó chủ tich UBMTTQVN  
20Trần Minh Trung26/10/1969NamTrưởng Ban BVDP 
21Nguyễn Văn Út6/10/1964NamTrưởng Ban CTMT Khu phố 4 
22Lê Hữu Vũ25/8/1946NamTrưởng khu phố Khu phố 1 
23Hoàng Bá Vượng11/12/1956NamTrưởng khu phố Khu phố 2 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

 

Sơ đồ tổ chức

sodotochucThitran.jpgLãnh đạo UBND và các chức danh chuyên môn thị trấn Châu Thành

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Nguyễn Trọng Tài
  Số điện thoại: 0913.823.019
   Chủ tịch UBND Thị Trấn là người đứng đầu UBND. Lãnh đạo điều hành và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời, cùng UBND Thị Trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND Thị Trấn và UBND huyện.
  Chủ tịch UBND Thị trấn triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền cho PCT.UBND chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND Thị trấn;
  Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND Thị Trấn và tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo văn phòng, các ngành xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND Thị trấn;
  Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công  nhiệm vụ, đôn đốc; kiểm tra các thành viên UBND và cán bộ công chức khác thuộc UBND Thị Trấn, trưởng khu phố, tổ trưởng DCTQ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
  Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền PCT và UV. UBND thị trấn;
   Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND và thẩm quyền của CT.UBND theo quy định của pháp luật;  Báo cáo tình hình KT- XH, hoạt động của UBND với Đảng ủy, HĐND thị trấn và UBND huyện;
  Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND, CT. UBMTTQ, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân thị trấn; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác của UBND; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;
  Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật; Đánh giá phân loại cán bộ công chức hàng năm.
  2. Ông  Lê Minh Hoàng - Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa - Xã hội:
  SĐT: 0919.025.777
  Mail: hoanglm@tayninh.gov.vn
  Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công. PCT được sử dụng quyền hạn của chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;
  Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND và HĐND Thị trấn về lĩnh vực được giao về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND Thị trấn và UBND huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền  thì Phó Chủ tịch báo cáo Chủ tịch quyết định;
  Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác thuộc UBND thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;
  Kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức, các khu phố và tổ DCTQ thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.
  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phân công.
  * Công chức Tài chính - Kế toán
  Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp UBND trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi NS, quyết toán NS, kiểm tra hoạt động tài chính khác của Thị trấn.
  Thanh toán, quyết toán, tất toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và chuẩn bị đăng ký danh mục các công trình cho năm tiếp theo.
  Thực hiện tốt quản lý công tác thu ngân sách hàng năm.
  Thực hiện quản lý các dự án đầu tư XDCB, tài sản công tại Thị trấn.
  Tham mưu cho UBND trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính NS đúng theo quy định của pháp luật.
  Kiểm tra các hoạt động tài chính, NS theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.
  Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với KBNN về xuất nhập quỹ. Báo cáo tài chính NS đúng quy định.
  Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND - chủ tài khoản
  Thực hiện tốt các quỹ thu hàng năm và nộp theo quy định.
  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phân công.
  * Công chức Văn phòng – Thống kê
  Tham mưu UBND Thị trấn xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, tham mưu giúp UBND trong chỉ đạo thực hiện.
  Tham mưu UBND dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền và xây dựng báo cáo gửi lên cấp trên.
  Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, báo cáo thống kê, theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức Thị trấn.
  Tham mưu HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của HĐND, cho công việc của UBND.
  Tham mưu UBND trong việc thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng.
  Nhận và trả kết quả giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "Một cửa liên thông".
  Ngoài ra còn thực hiện tốt một số công việc khác do CT.UBND phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nhiệm vụ mình phụ trách.
  * Công chức Địa chính -Xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường
  + Tổ chức thực hiện tất cả thủ tục hành chính về việc cấp giấy CN.QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật.
  + Cập nhật chỉnh lý sổ địa chính, sổ mục kê toàn bộ đất của Thị trấn.
  + Thẩm tra lập văn bản đề nghị UBND Thị trấn trình UBND cấp trên về quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, cấp giấy CNQSDĐ đối với hộ gia đình cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó.
  + Thu thập tài liệu số liệu về số lượng, chất lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  + Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.
  + Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy CNQSDĐ, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND Thị trấn, các mốc địa giới hành chính.
  + Tham mưu cho UBND Thị trấn quản lý trật tự xây dựng, giám sát về việc xây dựng công trình phúc lợi ở địa phương và quản lý kiến trúc đô thị.
  + Tổ chức tuyên truyền giải thích, hòa giải tranh chấp đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về đất đai.
  + Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.
  + Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai.
  + Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do CT.UBND và PCT. UBND phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.
  đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
  * Công chức Tư pháp – Hộ tịch
  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhà nước, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật.
  Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, tổ chức hòa giải các vụ tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai, quản lý công tác hộ tịch.
  Tham mưu UBND chứng thực, khai sinh, khai tử.
  Tham mưu UBND Thị trấn chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước và kiểm tra việc thực hiện; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Phối hợp với trưởng khu phố, tổ trưởng DCTQ, sơ kết, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo với UBND Thị trấn và cơ quan tư pháp cấp trên.
  Tham mưu UBND Thị trấn thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về QSDĐ, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
  Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
  Ngoài ra còn thực hiện tốt một số công tác khác do CT.UBND phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về phần việc của mình làm.
  * Công chức Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS
  Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND Thị trấn về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, dân quân, giáo dục quốc phòng và an ninh.
  Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ và các kế hoach khác liên quan tới nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác Quân sự - Quốc phòng trên địa bàn.
  Hàng năm phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức đăng ký, quản lý thanh niên tuổi 17, tưởi 18 – 25 và tuổi từ 26 – 27 đã tốt nghiệp Cao đảng, Đại học.
  Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ theo quy định của Luật NVQS.
  Tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẳn sành nhập ngũ, quân nhân dự bị và Dân quân theo quy định của pháp luật.
  Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ ANTT, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.
  Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về công tác Quân sự - Quốc phòng và các văn bản pháp luật có liên quan tới Quân sự - Quốc phòng.
  Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
  Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân theo quy định.
  Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu, quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở Thị trấn.
  Ngoài ra còn thực hiện tốt một số công tác khác do CT.UBND phân công và chịu trách nhiệm trước CT về phần việc của mình làm.
  * Trưởng Công an
  Nắm vững và giải quyết kịp thời tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, UBND Thị trấn, Chủ tịch và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  Huy dộng lực lượng BVDP Thị trấn thực hiện tốt công tác PCTP,  đảm bảo TT.ATXH và ATGT trên địa bàn.
  Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến ANTT cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.
  Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên.
  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC, giữ gìn trật tự công cộng và ATGT, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy, quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về ANTT trên địa bàn theo thẩm quyền.
  Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
  Chỉ đạo việc bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt đối tượng có lệnh truy nã, tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt đến cơ quan cấp trên.
  Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng trên địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên.
  Xây dựng nội bộ lực lượng công an TSVM và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp ủy Đảng, UBND Thị trấn, công an cấp trên giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về nhiệm vụ được phân công.
  * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa thông tin- thể dục thể thao
  Tham mưu UBND Thị trấn trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng và tình hình văn hóa xã hội tại địa phương.
  Tham mưu UBND Thị trấn thực hiện tốt kế hoạch xây dựng Thị trấn Văn minh đô thị năm 2016 và tiếp tục tham mưu xây dựng giai đoạn đến 2020 đạt Thị trấn Văn minh đô thị.
  Tham mưu UBND Thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trị dưới hình thức văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương.
  Tham mưu UBND về công tác gia đình trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, báo cáo, kiện toàn các CLB gia đình phát triển bền vững ở Khu phố.
  Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong  lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.
  Lập chương trình kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.
  Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn, nắm số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chế độ chính sách và xã hội.
  Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi.
  Thực hiện tốt công tác TBXH về chế độ chi trả ưu đãi ngưới có công, đối tượng Bảo trợ xã hội và quyết toán đúng quy định.
  Phối hợp với các đoàn thể trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.
  Tham mưu UBND Thị trấn thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động thương binh và xã hội ở Thị trấn.
  Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do CT.UBND phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về nhiệm vụ mình phụ trách.
  * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Thương binh xã hội
  Tham mưu, giúp UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn của UBND Thị trấn cụ thể: Tiếp nhận và thụ lý các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân về các lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.
  Phụ trách thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động thương binh và xã hội, người có công;
  Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội;
  Theo dõi thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn;
  Phụ trách công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo quy định;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo UBND Thị trấn giao.


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập49
 • Máy chủ tìm kiếm42
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay1,114
 • Tháng hiện tại118,704
 • Tổng lượt truy cập3,120,075
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây