CHÂU THÀNH: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2023

Thứ sáu - 03/02/2023 15:27 155 0
CHÂU THÀNH: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2023

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó hướng công tác thi đua, khen thưởng vào thực chất, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng huyện Châu Thành phát triển nhanh, phát triển xanh và bền vững.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học. Đồng thời đề ra các giải pháp, nội dung nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Chủ đề thi đua năm 2023 của huyện “Chủ động, sáng tạo, bứt phá; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ đưọc giao”; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 theo Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo, triến khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: Phong trào thi đua đặc biệt “Châu Thành đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”; Phong trào thi đua “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Châu Thành chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Châu Thành thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển ,hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Đối với công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng người lao động, nông dân, công nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực và các đơn vị.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động Khối Thi đua, khăc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thê, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên đôn đốc, kiêm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác học tập kinh nghiệm ở các Khối Thi đua hay các địa phương ngoài tỉnh, huyện đê nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn tổ chức đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.

Tác giả: Châu Thành Quản trị

Nguồn tin: Minh Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay336
  • Tháng hiện tại1,855
  • Tổng lượt truy cập3,462,461
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây