Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thứ tư - 04/05/2022 17:34 782 0

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và chức danh tuyển dụng

- Chỉ tiêu: 01 người.

- Chức danh: công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển và tiêu chuẩn chuyên ngành:

2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn: thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

a) Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Tiêu chuẩn chuyên ngành: thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Đa chính; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng; Kinh tế xây dựng; Giao thông; Quy hoạch - Kiến trúc; Đô thị; Hạ tầng kỹ thuật; Thủy lợi; Nông nghiệp; Khuyến nông và phát triển nông thôn; Lâm nghiệp; Kinh tế Nông - Lâm; Quản lý đt đai; nông lâm; trồng trọt; cầu đường; kỹ thuật trắc địa bản đồ; Chăn nuôi; Thú y; Nông học; Bảo vệ thực vật.

3. Phương thức tuyển dụng, hình thức và nội dung xét tuyển, đối tượng ưu tiên, thời gian và địa điểm xét tuyển

3.1. Hình thức và nội dung xét tuyển

a) Phương thức tuyển dụng: tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đối với xã biên giới (thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh).

b) Hình thức và nội dung xét tuyển: thực hiện theo tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Vòng 1:

+ Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2;

+ Chậm nhất là 15 ngày người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn).

3.2. Đối tượng ưu tiên: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Lưu ý: ngoài các nội dung ưu tiên theo quy định tại Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh, còn xét ưu tiên đối với những người đang công tác tại cấp xã và kinh qua chức danh Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông- Lâm từ 48 tháng trở lên, có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông báo này.

3.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông báo sau.

- Địa điểm xét tuyển: UBND huyện Châu Thành (địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển (trường hợp nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển).

5. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (thực hiện theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) và kèm theo bản sao photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác trước pháp luật các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp.

- Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Thành để được hướng dẫn thủ tục nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

6. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận: 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo tuyển dụng, cụ thể:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành (địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

- Số điện thoại liên hệ: 02763.878.871 (gặp đồng chí Phạm Phi Long - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện).

7. Công khai, niêm yết thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Châu Thành; trang thông tin điện tử huyện Châu Thành (địa chỉ: http://chauthanh.tayninh.gov.vn) có trách nhiệm đưa tin và công khai Thông báo này theo quy định.

- Phòng Nội vụ huyện Châu Thành: niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh: niêm yết, công khai trụ sở làm việc.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có nhu cầu dự xét tuyển công chức năm 2022 biết.

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay192
  • Tháng hiện tại39,688
  • Tổng lượt truy cập3,947,025
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây