Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/2020/NQ-HDND 
Ban hành:
15/12/2020 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
25/12/2020 
Trích yếu:
Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND 
Nội dung Tập tin Đính kèm: