Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Châu Thành 
Số Ký hiệu:
01/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/06/2020 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/07/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Châu Thành 
Nội dung Tập tin Đính kèm: