Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định bãi bỏ các Quyết định QPPL của UBND huyện Châu Thành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 
Số Ký hiệu:
02/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/10/2019 
Người ký:
Đặng Thanh Hải 
Cơ quan ban hành:
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/10/2019 
Trích yếu:

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: