Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng huyện Châu Thành 
Số Ký hiệu:
01/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/12/2018 
Người ký:
Đặng Thanh Hải 
Cơ quan ban hành:
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: