Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết bổ sung danh mục đầu tư công 2016-2021 
Số Ký hiệu:
01/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
25/06/2019 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
02/07/2019 
Trích yếu:
Nghị quyết bổ sung phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành