Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Kinh tế xã hội năm 2019 của huyện Châu Thành 
Số Ký hiệu:
14/NQ-HĐND 
Ban hành:
18/12/2018 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
18/12/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết Kinh tế xã hội năm 2019 của huyện Châu Thành

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: