Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sửa đổi Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/2017/NQ-HĐND 
Ban hành:
15/12/2017 
Người ký:
Trương Văn Nhạn 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
22/12/2017 
Trích yếu: