Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/2018/NQ-HĐND 
Ban hành:
28/06/2018 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
05/07/2018 
Trích yếu:
Bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND