Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
01/2018/NQ-HĐND 
Ban hành:
28/06/2018 
Người ký:
Thân Văn Nhân 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
05/07/2018 
Trích yếu:
Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND