Văn bản Quy phạm Pháp luật
Kế hoạch đầu tư Công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Châu Thành 
Số Ký hiệu:
07/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 
Ban hành:
04/10/2017 
Người ký:
Đặng Thanh Hải 
Cơ quan ban hành:
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/10/2017 
Trích yếu:

Kế hoạch đầu tư Công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Châu Thành