Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung NQ đầu tư Công trung hạn 5 năm 2016-2020 
Số Ký hiệu:
01/2017/NQ-HĐND 
Ban hành:
30/06/2017 
Người ký:
Trương Văn Nhạn 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
07/07/2017 
Trích yếu:
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐNDngày 17/12/2014, của HĐND huyện Châu Thành khóa X về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020