Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của HĐND huyện Châu Thành 
Số Ký hiệu:
04/2016/NQ-HĐND 
Ban hành:
16/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/12/2016 
Trích yếu:
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của HĐND huyện Châu Thành 
Nội dung Tập tin Đính kèm: