Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 
Số Ký hiệu:
03/2016/NQ-HĐND  
Ban hành:
17/06/2016 
Người ký:
Trương Văn Nhạn 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
24/06/2016 
Trích yếu:
Nghị quyết Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 
Nội dung Tập tin Đính kèm: