Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 
Số Ký hiệu:
01/2016/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/06/2016 
Người ký:
Trương Văn Nhạn 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
24/06/2016 
Trích yếu:
Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 
Nội dung Tập tin Đính kèm: