Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 năm giai đoạn 2016 – 2021 
Số Ký hiệu:
02/2016/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/06/2016 
Người ký:
Trương Văn Nhạn 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
24/06/2016 
Trích yếu:
Nghị Quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 năm giai đoạn 2016 – 2021 
Nội dung Tập tin Đính kèm: