Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2014/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
05/2014/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/12/2014 
Người ký:
Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
24/12/2014 
Trích yếu:
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: