Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2014/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
04/2014/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/12/2014 
Người ký:
Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
24/12/2014 
Trích yếu:
Nghị quyết về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2015  
Nội dung Tập tin Đính kèm: