Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
03/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/12/2014 
Người ký:
Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
17/12/2014 
Trích yếu:
Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát năm 2015 của HĐND huyện Châu Thành Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016  
Nội dung Tập tin Đính kèm: