Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/NQ-HĐND 
Ban hành:
17/12/2014 
Người ký:
Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
17/12/2014 
Trích yếu:
Nghị quyết về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành  
Nội dung Tập tin Đính kèm: