Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
01/NQ-HĐND 
Ban hành:
16/12/2014 
Người ký:
Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
16/12/2014 
Trích yếu:
Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011-2016, trong năm 2014  
Nội dung Tập tin Đính kèm: