Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2015/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2015/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/01/2015 
Người ký:
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/01/2015 
Trích yếu:
Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 
Nội dung Tập tin Đính kèm: