Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Bộ thủ tục ngành Tư pháp - Hộ tịch 2016Mức độ 2
2Bộ thủ tục ngành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2016Mức độ 2
3Bộ thủ tục ngành Nội vụ 2016Mức độ 2
4Bộ thủ tục ngành Giáo dục - Đào tạo 2016Mức độ 2
5Bộ thủ tục ngành LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH- XÃ HỘI 2016Mức độ 2
6Bộ thủ tục ngành Kinh tế - Hạ tầng, Xây dựng, Công thương năm 2016Mức độ 2
7Về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhGiáo dục và Đào tạoMức độ 2
8Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhXây dựngMức độ 2
9Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Xây dựngMức độ 2
10Về việc công bố Tài chínhMức độ 2
11V/v công bố, công khai thủc tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị thay thế, huỷ bỏ của ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Công thươngMức độ 2
12V/v công bố công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị thay thế, huỷ bỏ của ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông thươngMức độ 2