ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Địa Chỉ: Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại: 0663.878121  

Fax: 0663.878881

​Email: ubnd-cth@tayninh.gov.vn​