Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
30
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
107/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/201704/10/2017

Kế hoạch đầu tư Công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Châu Thành
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành
 
201/2017/NQ-HĐND30/06/2017Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐNDngày 17/12/2014, của HĐND huyện Châu Thành khóa X về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
304/2016/NQ-HĐND16/12/2016Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của HĐND huyện Châu ThànhHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
402/2016/NQ-HĐND17/06/2016Nghị Quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 năm giai đoạn 2016 – 2021Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
501/2016/NQ-HĐND17/06/2016Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
603/2016/NQ-HĐND 17/06/2016Nghị quyết Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
701/2015/QĐ-UBND23/01/2015Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
 
802/NQ-HĐND17/12/2014Nghị quyết về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
903/2014/NQ-HĐND17/12/2014Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
 
1003/NQ-HĐND17/12/2014Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát năm 2015 của HĐND huyện Châu Thành Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
1104/2014/NQ-HĐND17/12/2014Nghị quyết về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2015
 
1205/2014/NQ-HĐND17/12/2014Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
 
1301/NQ-HĐND16/12/2014Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011-2016, trong năm 2014
 
1401/2014/NQ-HĐND04/07/2014Nghị quyết về một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
 
1502/2014/NQ-HĐND04/07/2014Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
 
1601/2014/QĐ-UBND12/05/2014Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
 
17Công văn số 153/UBND 26/02/2014
 

Năm ban hành
Số lượng tìm thấy
63

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa