Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
40
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
102/2020/NQ-HDND15/12/2020Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
201/2020/NQ-HĐND26/06/2020Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Châu ThànhHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
302/2019/QĐ-UBND03/10/2019
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành
 
401/2019/QĐ-UBND19/09/2019
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành
 
501/2019/NQ-HĐND25/06/2019Nghị quyết bổ sung phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
601/2018/QĐ-UBND21/12/2018
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành
 
714/NQ-HĐND18/12/2018Nghị quyết Kinh tế xã hội năm 2019 của huyện Châu Thành

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
801/2018/NQ-HĐND28/06/2018Bổ sung phụ lục 01 của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
902/2018/NQ-HĐND28/06/2018Bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐNDHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1002/2017/NQ-HĐND15/12/2017Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1107/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/201704/10/2017

Kế hoạch đầu tư Công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Châu Thành
ỦY ban nhân dân huyện Châu Thành
 
1201/2017/NQ-HĐND30/06/2017Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐNDngày 17/12/2014, của HĐND huyện Châu Thành khóa X về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1304/2016/NQ-HĐND16/12/2016Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của HĐND huyện Châu ThànhHội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1402/2016/NQ-HĐND17/06/2016Nghị Quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 năm giai đoạn 2016 – 2021Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1501/2016/NQ-HĐND17/06/2016Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1603/2016/NQ-HĐND 17/06/2016Nghị quyết Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 
1701/2015/QĐ-UBND23/01/2015Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
 

Năm ban hành
Số lượng tìm thấy
64

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa