Lịch làm việc tuần
Năm:
Tuần:
In lịch tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

Chưa có lịch làm việc
 
Thời gian
Nội dung công việcĐịa điểmGiấy mời
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH