Tin tức
Thứ 3, Ngày 06/01/2015, 12:40
Thông báo Về việc tuyển dụng bổ sung các chức danh công chức cấp xã năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2015

       Ngày 31/12/2014 UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2013 đối với UBND các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

- Kế hoạch số 585/KH-UBND ngày 22/12/2014 của UBND xã Hoà Thạnh về việc tuyển bổ sung công chức xã năm 2013;
- Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/12/2014 của UBND xã Phước Vinh về việc tuyển dụng bổ sung công chức xã năm 2013;
- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/12/2014 của UBND xã Thanh Điền về việc tuyển dụng bổ sung công chức xã năm 2013.
Qua xem xét số lượng công chức cấp xã theo quy định, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng bổ sung vào các chức danh công chức cấp xã như sau:
1. Chức danh Địa chính – xây dựng: 02 (Phước Vinh 01, Hoà Thạnh 01)
2. Chức danh Tài chính – kế toán: 02 (Phước Vinh 01, Hoà Thạnh 01)
3. Chức danh Văn phòng – thống kê: 03 (Phước Vinh 01, Thanh Điền 02)
 
* Điều kiện:
- Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức xã.
- Đảm bảo các điều kiện trong Kế hoạch tuyển dụng bổ sung của các xã.
- Có điểm bài thi, phỏng vấn các môn đạt từ 50 điểm trở lên.
- Phát và nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Châu Thành từ ngày 05/01/2015-15/01/2015.
 
 
Hội đồng tuyển dụng công chức xã trân trọng thông báo./.
 
Lượt người xem:  Views:   547
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức