Tin tức
Thứ 4, Ngày 09/07/2014, 14:55
Lịch làm việc tháng 7/2014 của Thường trực UBND huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2014

Thời gian
Nội dung
Người thực hiện
Thứ ba
01/7/2014
- Họp Hội đồng nhân dân xã Thái Bình.
- Họp Ban chỉ đạo Ngân hàng bò.
- Đi khảo sát việc rà soát chính sách ưu đãi đối với Người có công tại xã An Cơ, Trí Bình.
- Họp tham khảo giá chuyển nhượng đất.
- Họp xây dựng chợ Hòa Bình.
- PCT (đ/c Lam)
- PCT (đ/c Lam)
- PCT (đ/c Lam)
 
- PCT (đ/c Dũng)
- PCT (đ/c Dũng)
Thứ tư
02/7/2014
- Họp Tổ thu hồi công nợ theo Quyết định số 149.
- Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019.
- Họp trực tuyến xây dựng cơ bản.
- Dự đấu thầu công trình dự án đường 788.
- CT (đ/c Hải)
- PCT (đ/c Lam)
 
- PCT (đ/c Dũng)
- PCT (đ/c Dũng)
Thứ năm
03/7/2014
- Họp Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2011-2016.
- Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- CT + các PCT
 
- PCT (đ/c Dũng)
Thứ sáu
04/7/2014
- Họp Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2011-2016.
- Dự Hội nghị triển khai công tác chuẩn hóa thông tin, địa danh trên địa bàn tỉnh.
- CT + các PCT
 
- PCT (đ/c Lam)
Thứ bảy
05/7/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
07/7/2014
- Dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 tại Tỉnh ủy.
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
08/7/2014
- Dự tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội.
- Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công.
- CT + PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ tư
09/7/2014
- Dự tập huấn Bình đẳng giới.
- PCT (đ/c Lam)
Thứ năm
10/7/2014
- Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (dự kiến).
- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về công tác giáo dục quốc phòng tỉnh Tây Ninh.
- Tiếp dân tại Thanh tra huyện.
 
- CT (đ/c Hải)
 
 
 
 
- PCT (đ/c Lam)
 
- CT + PCT
Thứ sáu
11/7/2014
- Phúc tra xây dựng nhà tình nghĩa cho Người có công với cách mạng giai đoạn 1.
- PCT (đ/c Lam)
Thứ bảy
12/7/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
14/7/2014
- Họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Họp Thường trực Huyện ủy.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
15/7/2014
- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- CT + PCT
Thứ tư
16/7/2014
- Họp UBND huyện (dự kiến).
- CT + PCT
Thứ năm
17/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ sáu
18/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ bảy
19/7/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
21/7/2014
- Họp Hội ý Chủ tịch, Phó chủ tịch.
- Họp Thường trực Huyện ủy.
- Dự triển khai Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa thể thao xã và Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV về thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo (dự kiến).
- Tiếp dân tại Thanh tra huyện.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
- PCT (đ/c Lam)
 
 
 
 
 
- CT + PCT
Thứ ba
22/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ tư
23/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ năm
24/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ sáu
25/7/2014
- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- CT + PCT
Thứ bảy
26/7/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
28/7/2014
- Họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Họp Thường trực Huyện ủy.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
29/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ tư
30/7/2014
- Tiếp dân tại Thanh tra huyện.
- CT + PCT
Thứ năm
31/7/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 

Các nội dung (chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo) thông qua UBND huyện trong tháng 7/2014:
I. Nội dung dự kiến:
* Nội dung thông qua UBND huyện:
1. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015 (Phòng GD và ĐT trình – thông qua BTV.HU);
2. Kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính huyện (Phòng Nội vụ trình);
3. Báo cáo kết quả 09 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (Phòng Tư pháp trình – thông qua BTV.HU);
4. Đề án xây dựng thao trường kết hợp với GDQP-AN của cấp xã hoặc cụm xã (Ban CHQS huyện trình – thông qua BTV.HU).
 
Lượt người xem:  Views:   429
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức