Tin tức
Thứ 3, Ngày 11/11/2014, 10:25
Lịch làm việc tháng 11/2014 của Thường trực UBND huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2014
Thời gian
Nội dung
Người thực hiện
Thứ hai
03/11/2014
- Dự họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Dự thảo luận dự toán ngân sách năm 2015.
- Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
- Dự họp về sử dụng diện tích đất sau khi xóa bỏ các tuyến kênh.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
- PCT (đ/c Lam)
- PCT (đ/c Dũng)
Thứ ba
04/11/2014
- Tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Đề án Văn phòng đăng ký đất đai.
- Dự Hội nghị triển khai các văn bản tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
- Họp thông qua quy hoạch chi tiết chợ Hòa Bình.
- Dự họp Hội đồng định giá đất.
- CT (đ/c Hải)
 
- PCT (đ/c Lam)
 
- PCT (đ/c Dũng)
- PCT (đ/c Lam)
Thứ tư
05/11/2014
- Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
- Dự tiếp xúc cử tri xã Trí Bình.
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- CT + các PCT
 
 
- CT (đ/c Hải)
- CT (đ/c Hải)
Thứ năm
06/11/2014
- Kiểm tra khai thác khoáng sản cùng Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Dự tiếp xúc cử tri xã Hảo Đước, An Cơ.
- Họp thông qua vụ đất Làng thanh niên.
- CT (đ/c Hải)
 
- PCT (đ/c Lam)
- CT (đ/c Hải)
Thứ sáu
07/11/2014
- Dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại.
- Họp vận động giải phóng mặt bằng đường Lê Thị Mới nối dài.
- Dự họp giải quyết đơn khiếu nại của công dân.
- Họp thống nhất danh mục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ.
- PCT (đ/c Lam)
- PCT (đ/c Dũng)
 
- CT (đ/c Hải)
- PCT (đ/c Lam)
 
Thứ bảy
08/11/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
10/11/2014
- Dự họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Tiếp dân tại Thanh tra huyện.
- Họp giải quyết di dời nhà bà Lê Thị Huỳnh.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
- CT + PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
11/11/2014
- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Tiếp Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh.
- CT + PCT
- PCT (đ/c Dũng)
Thứ tư
12/11/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ năm
13/11/2014
- Họp UBND huyện (dự kiến)
- CT + các PCT
Thứ sáu
14/11/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ bảy
15/11/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan.
- CT + các PCT
Thứ hai
17/11/2014
- Dự họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
18/11/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ tư
19/11/2014
- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- CT + PCT
Thứ năm
20/11/2014
- Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.
- Tiếp dân tại Thanh tra huyện.
- CT + các PCT
- CT + PCT
Thứ sáu
21/11/2014
- Họp UBND huyện (dự kiến)
- CT + các PCT
Thứ bảy
22/11/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan
- CT + các PCT
Thứ hai
24/11/2014
- Dự họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- CT + các PCT
- CT (đ/c Hải)
Thứ ba
25/11/2014
- Dự Hội nghị sơ kết 05 năm tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003) và triển khai Kết luận số 101-KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư (dự kiến)
- CT (đ/c Hải)
Thứ tư
26/11/2014
- Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần II- năm 2014.
- PCT (đ/c Lam)
Thứ năm
27/11/2014
- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc liên quan.
 
Thứ sáu
28/11/2014
- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- CT + PCT
Thứ bảy
29/11/2014
- Tiếp nhận và giải quyết công việc có liên quan
- CT + các PCT
Lượt người xem:  Views:   623
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức