Tin tức
Thứ 6, Ngày 09/04/2021, 14:15
Đảng ủy Công an huyện Châu Thành: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, giai đoạn 2016-2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/04/2021

Chiều 25.3.2021 Đảng ủy Công an huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an huyện Châu Thành đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất các các đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng bộ từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Từng đồng chí trong ban lãnh đạo, chỉ huy các đội luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị, trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an huyện Châu Thành đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong công tác, việc ghi sổ nhật ký công tác hàng ngày của các bộ chiến sĩ. Chỉ đạo cấp ủy chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được giao và mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên, tổ chức đánh giá, phân loại 6 Điều Bác hộ dạy hàng tháng đúng quy trình, quy định và đúng thực chất. Qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành đã biểu dương 10 tập thể, 56 cá nhân và Huyện ủy Châu Thành khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như:  nhận thức của một vài cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chưa sâu sắc; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sát, nhất là trong các mối quan hệ xã hội.

Dịp này, Đảng ủy Công an huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.

                                                                                    Thiện Nhân

Lượt người xem:  Views:   408
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức