Tin tức
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 14:00
Xã Thành Long: Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020

STTDanh mục dự ánNăng lực thiết kếGhi chú

IĐường trục xã
01Đường Thành Long 10 ( ĐT 781 - Đường THL12)Láng nhựa 730m, mặt rộng 3.5m, lề 0.75mx2bên 
02Đường KDC liên ấp  tổ 8  ấp Thành BắcLáng nhựa 250m, mặt rộng 3.5m, lề 0.75mx2bên 
03Đường Thành Long 08 + 09 (liên ấp Thành Tây -  Thành Đông)Tổng chiều dài 1880m, Láng nhựa 990m, mặt rộng 3.5m, lề 0.75mx2bên, sỏi đỏ 890m rộng 5m 
04Đường KDC liên ấp tổ 6, tổ 7 ấp Thành Bắc - tổ 7 ấp Thành TrungLáng nhựa 590m, mặt rộng 3.5m, lề 0.75mx2bên 
05 Đường KDC liên ấp  tổ 9  ấp Thành Bắc - tổ 9  ấp Thành TrungBTXM 514m, mặt 5m 
06Đường Thành Long 13 (QL 14C - Đường sọ mĩ)Tổng chiều dài: 3859,86m  - Tuyến chính dài: 872,742m; mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m                        - Tuyến nhánh dài: 2987,44m, mặt đường sỏi đỏ rộng 5m               
07Đường KDC tổ 19 ấp Nam Bến Sỏi xã Thành LongDài 1782,58m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m  
08Đường KDC tổ 16 ấp Nam Bến Sỏi  xã Thành LongDài 439,51m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m  
09Đường KDC liên tổ 5, 10 ấp Thành Tây xã Thành Long (đường đến xã Hòa Hội)
Dài: 1.208m
 - Láng nhựa rộng 3,5m; lề 0,75m x 2bên (dài: 971m)
 - BTXM rộng 4,0m; lề 0,5m x 2bên (dài: 137m+100m)
 
10Đường KDC liên tổ 4, 6, 11 ấp Thành Tây xã Thành Long
Dài: 1.216m
 - Láng nhựa rộng 3,5m; lề 0,75m x 2bên (dài: 954m)
 - BTXM rộng 4,0m; lề 0,5m x 2bên (dài: 262m)
 
11Đường KDC liên tổ 12, 13 ấp Thành Tây xã Thành Long
Dài: 863m
 - Láng nhựa rộng 3,5m; lề 0,75m x 2bên (dài: 314+549m)
 - Sỏi đỏ rộng 5,0m; dài 389m
 
12Đường Thành Long 19 (ĐT781 - Đ. Huyện 23)Tổng chiều dài: 812,26m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m 
13Đường KDC liên ấp  tổ 26 ấp Nam Bến Sỏi xã Thành LongTổng chiều dài: 878,55 , mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m  
14Đường KDC liên tổ 1,2,3,4 ấp Thành Đông đi ấp Thành Nam xã Thành LongTổng chiều dài: 2120,5m                      - Tuyến chính dài: 928m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m                                                     - Tuyến nhánh 1 dài: 621,5m, mặt láng nhựa 3,5m, lề đường 0,75m x 2ben=1,5m                                           - Tuyến nhánh 2 dài: 571m, lề đường 0,75m x 2 bên =1,5m 
15Đường liên ấp Thành Bắc - Thành NamDài: 2.860m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, lề đường sỏi đỏ rộng: 2x1,5m=3m. Trong đó tuyến nhánh 280m đường BTXM rộng 4m 
IIĐường ngõ xóm
01Đường KDC tổ 1- 2 - 5 ấp Thành TrungLáng nhựa 660m, mặt rộng 3.5m, lề 0.75mx2bên 
02Đường KDC tổ 12 ấp Nam Bến Sỏi xã Thành LongDài 734,26m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m  
03Đường KDC tổ 9 - tổ 10 ấp Nam Bến Sỏi xã Thành LongDài 611,71 m; mặt đường sỏi đỏ rộng 5m   
04Đường KDC tổ 5 - tổ 6 ấp Nam Bến Sỏi xã Thành LongDài 1646,27 m; mặt đường sỏi đỏ rộng 5m   
05Đường KDC tổ 1  ấp Thành Tây xã Thành Long
Dài: 448m (gồm 02 nhánh: 250m + 198m)
Mặt đường BTXM rộng 4,0m; lề 0,5m x 2bên
 
06Đường KDC tổ 2, 3 ấp Thành Tây xã Thành Long
Dài: 499m (gồm 02 nhánh: 259m + 240m)
Mặt đường BTXM rộng 4,0m; lề 0,5m x 2bên
 
07Đường KDC tổ 7 ấp Thành Tây xã Thành Long
Dài: 575m
Mặt đưuòng Sỏi đỏ rộng 5,0m
 
08Đường số 7 tổ 14 ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành LongTổng chiều dài: 777,31m, mặt láng nhựa: 3,5m, lề đường 0,75m x 2bên = 1,5m  
IIIĐường nội đồng
01Đường nội đồng kênh cống Thành Nam đi suối cùngSỏi đỏ 1880m, mặt rộng 5m 
02Đường nội đồng tổ 10 ấp Thành BắcSỏi đỏ 1155m, mặt rộng 5m 


Lượt người xem:  Views:   47
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức