Tin tức
Thứ 2, Ngày 04/05/2020, 15:00
Xã Hòa Hội - Bài 1 : CÁC CÔNG TRÌNH XDCB CỦA XÃ HÒA HỘI NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2020

Bài 1 : CÁC CÔNG TRÌNH XDCB CỦA XÃ HÒA HỘI NĂM 2020

STT

Tên dự án

Thông tin dự án

01

Nối đường chốt Bố Lớn xuống Bưng ấp Bố Lớn xã Hòa Hội.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 569 triệu đồng.

- Tổng chiều dài tuyến: 520m; Chiều rộng mặt đường: 4,0m; Chiều rộng nền đường: 4,0m

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

02

Nhựa hóa Đường chốt Bố Lớn lên Cây Sôm, ấp Bố Lớn 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 1.221 triệu đồng.

- Tổng chiều dài tuyến: 628m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m; chiều rộng lề đường: 2x0,5 = 1,0m; Chiều rộng nền đường: 4,5m

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

03

Nối đường tổ 3 vô Xóm Bố, ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 898 triệu đồng.

- Tổng chiều dài tuyến: 684,6m; Chiều rộng mặt đường: 4,0m; Chiều rộng nền đường: 4,0m

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

04

Nối đường Hương lộ 23 vô Hóc Cùng, ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 1.274 triệu đồng.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.280m; Chiều rộng mặt đường: 4,0m; Chiều rộng nền đường: 4,0m

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

05

Nhà văn hóa ấp Bưng Rò xã Hòa Hội hạng mục: hàng rào,cổng, trụ cờ, sân nền lát gạch. 

 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 339 triệu đồng.

 - Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

 

 

06

Nhà văn hóa ấp Lưu Văn Vẵng  xã Hòa Hội Vẵng hạng mục: hàng rào,cổng, trụ cờ, sân nền lát gạch.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 367 triệu đồng.

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

07

Nhà văn hóa ấp Bố Lớn xã Hòa Hội hạng mục: hàng rào, cổng, trụ cờ, sân nền lát gạch

 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 296 triệu đồng.

- Nguồn vốn xây dựng: Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG.

 

 

 

08

Nối đường ND 10-13 ra rạch Chích (giai đoạn 1) ấp Lưu Văn Vẵng, xã Hòa Hội.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.

- Tổng mức đầu tư: 1.167 triệu đồng

- Tổng chiều dài tuyến: 570m; Chiều rộng mặt đường: 5,0m; Chiều rộng nền đường: 5,0m

- Nguồn vốn xây dựng: Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn.


 

Lượt người xem:  Views:   245
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức