Tin tức
Thứ 6, Ngày 20/09/2019, 15:00
Châu Thành: Tổng kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/09/2019

Chiều 17.9.2019 huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong 10 năm qua nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã được 31 cuộc, 2 cuộc diễn tập cấp huyện và tham gia cấp trên 9 cuộc diễn tập. Thông qua diễn tập, luyện tập đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhận thức của cấp ủy, chính quyền  từ huyện đến  xã về công tác quốc phòng an ninh.

  Về công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh, đến nay huyện đã xây dựng lực lượng thường trực quân số đạt 100% theo quy định, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,63% dân số, đảng viên đạt tỷ lệ 20,53%, trong dân quân đạt 18,1%.Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100 chỉ tiêu trên giao. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, đến nay đã xây mới và sửa chữa 544 căn nhà tình nghĩa.

 Đặc biệt trong công tác quốc phòng với an ninh, đối ngoại được huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm. Huyện tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi với các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc trên địa bàn. Hằng năm duy trì tốt việc giao lưu đối ngoại với các huyện giáp biên qua đó đã góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị từ đó tạo môi trường ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ổn định lâu dài. Bên cạnh đó trong 10 năm qua cấp ủy chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội luôn quan tâm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tinh thần của nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Tại hội nghị, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 8 tập thể 14 cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Gia Hân

Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức