Tin tức
Thứ 2, Ngày 03/09/2018, 09:50
Châu Thành: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cấp xã năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2018

Sáng 28.8.2018 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Châu Thànhtổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cấp xã năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có 180 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn.

Trong thời gian 4 ngày học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc tôn giáo gắn với Quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; pháp lệnh Dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nắm được chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng an ninh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Duy Thức

Lượt người xem:  Views:   60
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức